Rodina a podnikání – Jak zvládnout obojí a nezbláznit se

Možnost nastavit si flexibilní pracovní dobu a věnovat dostatek času rodině a koníčkům jsou jedny z hlavních lákadel podnikání. Kdo ale zaručí, že tahle flexibilní pracovní doba nebude znamenat prosezený den a noc nad prací? Že naopak, aby člověku umožňovala pracovat v situacích, kdy je mu to nejpohodlnější, a cítí, že se v daném čase může soustředit, ho neustále nebude nutkat znova a znova odsouvat okamžik, kdy si řekne pro dnešek už dost?

Na rozdíl spousty profesí vykonávaných v běžném pracovním poměru, které jsou obvykle relativně úzce vymezené, musí být podnikatel schopný plánovat, vytvářet invence a strategie své činnosti, aktivně vyhledávat příležitosti, ovládat marketing, průzkum trhu, finance… Zkrátka spoustu činností, které člověka snadno pohltí. Pokud si ale život neudržujeme v rovnováze, nebudeme moci vyniknout v žádné oblasti. Delší práce obvykle není produktivnější, a svádí k workaholismu. Udržet si rovnováhu mezi prací a osobním životem znamená integrovat věci, které jsou pro nás osobně důležité, a zároveň rozvíjet své podnikání. A člověk, kterého práce baví sebevíc, se neobejde bez chvíle odpočinku.

Mluvíme-li o rovnováze mezi pracovním a osobním životem, narážíme na pojem work-life balance. V nejjednodušší formě se jedná o pojem specifikující rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Většina lidí, kteří jsou konfrontováni s faktem, že práci věnují příliš mnoho času, se brání tím, že pracovat musí právě proto, aby sobě, i svým blízkým zajistili pohodlný život. Pokud ale víme, že delší pracovní doba neznamená více práce, pak delší pracovní doba neznamená ani vyšší podnikatelské výdělky. Co tedy dělat, abychom si work-life balance udrželi?

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je něco, co si musíme definovat sami. Je naší odpovědností dohlížet na rovnováhu ve svém životě. Důležitou roli v tomto procesu hraje plánování a ujasňování priorit. Zkuste si třeba:

  • Oddělit pracovní a osobní oblast, včetně uspořádání prostoru – třeba si každý den jasně vytyčit určitý čas, kdy se bude pracovat, a vybrat prostředí, které bude spojené striktně s prací
  • Vytvořit seznam priorit, a těm se věnovat přednostně. Po rušných obdobích obvykle přicházejí období volnější, kdy je možné zaměřit se na položky s nižší prioritou
  • Naplánovat si i volnočasové aktivity – nebojte se vyzvat svou rodinu a blízké, aby s vámi táhli za jeden provaz. Tak jako svým klientům i rodině a známým slibujte pouze to, co můžete zvládnout a je to pro vás pohodlné. Požádejte je, aby pokud po vás něco chtějí, vám tyto věci oznamovali dopředu, a spolu s vámi se podíleli na nalezení vhodného času a způsobů, jak různé aktivity podnikat
  • Delegovat vše, co mohou udělat i jiní, na ostatní. Není to žádné přehazování zodpovědnosti. Pokud jsou lidé ve vašem okolí dostatečně kompetentní, aby určité věci zvládli vyřešit, nebojte se na ně obrátit
  • Začněte poslouchat své tělo. Obvykle vám řekne, co je dobré, a co špatné. Neignorujte projevy únavy nebo vyčerpání. Čím více budete vůči projevům svého těla vnímavější, tím spíše předejdete závažnějším komplikacím.

Komunikujte s klienty i rodinou je klíčová.  Ostatní by měli vědět, jak svoji práci prožíváte a jak se v ní cítíte. Nemá smysl plýtvat časem a doufat, že nadbytečné hodiny strávené prací přinesou zisk – toho lze naopak docílit i péčí o své zdraví a fyzickou a duševní pohodu. Čím více vyrovnaný život lidé mají, tím spíše budou jak v osobním, tak pracovním životě prosperovat.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner