Šikana – Rozpoznejte ji včas 2. díl

Se šikanou se nejčastěji setkávají žáci základních a středních škol. Šikanu však může pocítit také dítě předškolního věku či dospělý. Minulý článek se zabýval tím, co je a co není šikana a jaké varovné signály mohou pomoci šikanu odhalit. Dnes se zaměříme na jednotlivé fáze šikany existují a to, jakým způsobem se šikana postupně prohlubuje. I tato znalost může pomoci odhalit šikanu včas.

Včasné rozpoznání problémové situace je zásadním předpokladem k tomu, efektivně situaci zvládnout a zabránit tomu, aby se šikana ještě více prohlubovala. Podle jednotlivých stádií se také volí specifická intervence. Michal Kolář ve své publikaci věnující se problematice šikany rozlišuje pět stádií šikany.

1. stádium: Zrod ostrakismu 

Ostrakismus bylo původně označení pro střepinové hlasování, které rozhodovalo o tom, zda bude občan vyhnán ze starověkých Athén. Dnes se toto označení používá pro vyčlenění jedince z kolektivu. V tomto stádiu jde o mírnou, zejména psychickou formu nátlaku, okrajový člen skupiny prožívá nepříjemné pocity. Ostatní se proti ostrakizovanému vyčleňují např. si z něj dělají legraci nebo ho pomlouvají.

2. stádium: Agrese a manipulace 

V tomto stádiu se již více projevuje fyzická agrese. Ostatní členové skupiny si na ostrakizovaném vybíjejí zlost a nepříjemné pocity. Prohlubuje se také manipulace.

3. stádium: Vytvoření jádra – zásadní moment 

Ve skupině se tvoří jádro agresorů. Z náhodným projevů šikany se začne tvořit systematické a promyšlené trýznění vybraných obětí . Těmito obětmi se nejdříve stávají nejslabší jedinci kolektivu, tedy ti, co jsou v hierarchii skupiny nejníže.

4. stádium: Normu přijímá většina

Normy, které nastavili agresoři, jsou již přijímány většinou lidí ve skupině. Podle norem se chovají i předtím ukázněni žáci, vytváří se u nich nová identita. Krutě se tedy již nechovají jen agresoři, ale také tito předtím ukáznění žáci – aktivně šikanují oběti a prožívají při tom pocit uspokojení

5. stádium: Dokonalá šikana

Násilí jako nastavená norma je přijímána již všemi členy skupiny. Členové kolektivu jsou rozděleni na dvě skupiny, na vykořisťovatele a vykořisťované. Zatímco jedni mají všechna práva, druhá skupina nemá práva žádná.

Kolář M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner