Richard Mazal | O efektivním vzdělávání manažerů

V poslední době se často řeší téma budování vztahů se zákazníky. Otázkou je, jestli si majitelé firem uvědomují, kdo všechno je součástí tohoto procesu. Většinou to začíná i končí u obchodního a marketingového oddělení s tím, že je potřeba efektivní komunikace, která povede k získávání důvěry klientů a k prodeji. Podívejte se na rozhovor s Richardem Mazalem ze SMERO, spol. s r.o. o vzdělávání manažerů.

Časová osa

4:20 Vzdělávání ve firmě SMERO
9:00 Jak udržovat rodinné a blízké vztahy ve firmě o 250 lidech?
10:50 Co byl hlavní motiv pro vznik firemní akademie ve SMERO?
14:00 Jaké podmínky musí firemní akademie splnit, aby měla pro firmu smysl?
21:30 Vzpomínání na období, kdy probíhala firemní akademie – z největší krize k úspěchu
26:15 Nejde jen o vzdělávání – jak probíhalo převedení poznatků do praxe
31:50 Od direktivního jednání k hledání smyslu a lidské komunikaci
36:00 Současná situace ve SMERO – neztrácíme optimismus
37:55 Poselství na závěr

Více rozhovorů s inspirativními hosty najdete v rubrice podcasty.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner