Společenské nálepky – Outsiderem snadno a rychle

Máte jinou barvu pleti? Blonďaté vlasy jako žena? Nebo dokonce tetování? Pak jistě i Vy máte zkušenost s „vtipnými“ narážkami na Vaši adresu právě kvůli těmto odlišnostem. Unáhlené soudy hýbou i dnešní společností.  Přilepit někomu na čelo pomyslnou nálepku je velmi snadné. Žít s ní ale už často tak jednoduché není.

S pojmem nálepkování (labelling) se věda poprvé setkává v první polovině 20. století v tzv. etiketizační teorii, která se zabývá problematikou deviací. Deviaci můžeme zjednodušeně chápat jako odchylku od určité (často společenské) normy. Nemusí však jít o žádné zločinné chování či úchylku. Může jít o úplnou malichernost. Podle této teorie stačí, že společnost posoudí Vaše chování, vzhled atd. jako výrazně odlišné.

Škatulky hýbou světem

Základní myšlenkou teorie je velmi relativní chápání „normality“. Pomyslný štítek člověku totiž nikdo nepřilepí na základě objektivního zhodnocení jeho vlastností. Zpravidla se tak stane na základě urychleného soudu. Úskalím tohoto soudu je však právě zmíněný nedostatek objektivity – takže se nezřídka stává, že jedinec svou „etiketu“ dostane neprávem.

Zvláště výrazně pak v procesu „nálepkování“ působí různé autority. Mohou to být učitelé, politici. Nezanedbatelný je také vliv médií.

Život s etiketou

Podobné společenské soudy dovedou řádně znepříjemnit život. Dostane-li jedinec nálepku, je obtížné se jí zbavit a jeho další chování už je posuzováno jinou optikou. Když učitel označí žáka za hlupáka, i když později podá excelentní výsledky, může na něj být stále nahlíženo skrz prsty. To paradoxně může způsobit až tzv. sekundární deviaci, kdy se člověk s nálepkou ztotožní a začne se podle ní chovat. Například dítě, kterému od malička dospělí tvrdí, jak je neschopné a líné, skutečně začne zanedbávat školu. Citelně zasaženo bývá také sebevědomí „outsiderů“. Když dospívající dívka od rodiny neustále slyší, jak je ošklivá, může to mít v budoucnu nedozírné následky, například v podobě psychických poruch.

Zvláštní kapitolou je pak účelné využívání nálepkování k manipulaci veřejnosti. Vzpomeňme si například na různá volební klání. Ne náhodou se jeden kandidát často snaží očernit druhého a nasadit mu „psí hlavu“. Třebaže si to nepřiznáme, podobné zjednodušené úsudky ovlivňují nás všechny. A to se může například stát trumfem v rukou všemožných manipulátorů. Důležité je proto nenechat se strhnout a informace ověřovat.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner