Jak se léčí duše ztracená v čase a prostoru – Tajemství psychosomatiky

Na lidskou bytost je nutné se dívat komplexní optikou, do které zahrneme všechny možné faktory, jež na ni působí. Stejně tak jako na lidskou psychiku. Tento kombinovaný přístup se snaží vzít v potaz faktory biologické, psychické, sociální i přesahové (zájem o duchovní a existenciální otázky, smysl života a spiritualitu).

Tento přístup je v odborné literatuře nazýván jako komplexní/celostní/bio-psycho-sociálně-spirituální přístup. Za používání tohoto přístupu má ve 20. století zásluhu americký psychiatr George Libman Engel.

Při řešení problémů by měl být brán ohled také na čas a prostor, kdy a kde se nám situace přihodila, nebo nemoc byla spuštěna. Všechny tyto faktory jsou shrnuty do běžně používaného termínu psychosomatika. Název pochází i kombinace latinských slovíček psyché= duše a soma= tělo.

Komplexní přístup přichází z nadhledem na psychické poruchy a s vědomím, že “všechno souvisí se vším”. Duševní porucha je způsobena pavučinou vztahů a faktorů, reakcí a náhod, které společně vytvořili právě unikátní příležitost pro poruchu.

Existují však také příčiny zcela jednoznačné. Jsou to úrazy, užití toxických látek nebo látek návykových (drogy, alkohol, …).

Člověk je jednotný celek, uvržen do času a prostoru a ponechán na pospas působení dalších vlivů. Každá akce, vyvolá reakci v jeho okolí i uvnitř celku. Jakákoli i sebemenší změna se projeví v celém systému.

Potíže v jedné oblasti života tedy způsobují přetlak na člověka a nutí jej si tuto energii vybít zase jinde. Vliv dopadá na celý systém ačkoli projevy přetlaku a  vybití mohou být pozorovány pouze v některých oblastech.

Praktickým příkladem této situace je problematický vztah k figuře některého z rodičů, protože tyto problémy se přelijí do vztahu s partnerem nebo hůře do fyziologické složky našeho organismu a způsobí chronické nemoci nebo projevy v psychice jako jsou pocity méněcennosti nebo negativně ovlivní kombinaci několika těchto oblastí. Velmi nebezpečné je, že dopady vlivu negativní reakce na jeden podnět nese do budoucna nejen daný jedinec, ale je jím postiženo také jeho okolí. Na základě závažnosti problému s prvotní rodičovskou figurou nesou pak projevy v jednotlivých oblastech různé množství síly/energie.

V psychosomatice je nutné brát ohled na obě složky, psychikou i tělesnou stránku lidské bytosti. Tyto části vytvářejí jednotný celek a jsou spolu natolik úzce propojeny, že péče o tělo nebo jen o duši nemůže být nikdy zcela efektivní tím spíše ne z dlouhodobého hlediska.

Psychosomatika je jako propojení dvou balónků naplněných vzduchem, který se přelévá v závislosti na tom, na který víc zatlačíme. Pokud je přetlak příliš velký, alespoň jeden z balónků praskne a vzduch uniká z obou.

Psychosomatické narušení rovnováhy se projevuje:

  1. přetlakem psychiky – projeví se na těle jako deprese nebo další psychická porucha, neposlouchání příznaků vede k dlouhodobému přepínání a doslova prasknutí nějaké části lidského těla.
  2. tlak tělesný – projeví se v psychice skrze sekundární projevy psychických stavů a nemocí, například rozvojem symptomů deprese, snazší podléháním tělesným neduhům a poraženeckého přístupu k léčbě a uzdravení těla, dokonce může docházet k stagnaci a nezlepšení stavu i přes správnou a trvalou léčbu.

Dávejte tedy na sebe pozor a neodmítejte drobné příznaky jako hlouposti, na které nemáte čas. Jako malý kamínek hozený do vody i drobné rozčilení a vychýlení z rovnováhy tělesné i duševní může mít nedozírné následky pro vaše zdraví.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner