Je náhoda jen náhodou? Synchronicita a její záhadná síla vysvětlena.

Možná se Vám někdy stalo, že Vám konkrétní člověk zavolal přesně ve chvíli, kdy jste na něj mysleli. Možná jste potkali ve vlaku neznámého člověka, který zapříčinil sled důležitých událostí ve vašem životě. Někdo by to považoval za osud, někdo za náhodu. Švýcarský psycholog a zakladatel analytické psychologie Carl Gustav Jung by tento jev vysvětlil termínem synchronicita.

Definice synchronicity

Jung synchronicitu definoval jako princip akauzálních událostí. Akauzalita je opakem kauzality, tedy opakem principu příčiny a důsledku. Synchronicita popisuje události, které přichází náhle a bez předchozích plánů, ale jsou pro nás něčím významné. Jde o psychický prožitek, postoj či přání člověka, zároveň musí dojít k pozorování nějakého děje, který se odehrává ve vnějším okolí a který určitý prožitek vyvolá. Synchronicita podle Junga umožňuje nahlédnout do skrytého, obrazového světa, které nazývá kolektivním nevědomím. Kolektivní nevědomí představuje jiný svět, kde hrají ústřední roli archetypy – univerzální vzorce lidské společnosti, patří sem např. archetyp matky nebo moudrého starce. Archetypy ovlivňují naše rozhodování, naše já, ovlivňují podle Junga život jedince skrze moudrost našich předků, je to v podstatě sdílení informací, zkušeností a principů. Proto se prožitek synchronicity zdá jako magický či nadpřirozený.

Synchronicita v běžném životě

Synchronicita v realitě znamená často nakumulování určitých jevů či událostí, např. celý den všude vidíte oranžové květiny – jsou v reklamě, paní v tramvaji má šaty s oranžovými květy a večer vám manžel přinese oranžové tulipány.  Toto uvědomění zvláštnosti či speciálnosti prožité události je spojeno s pocity výjimečnosti okamžiku a vedou jedince k důležitému uvědomění, k nápadům a myšlenkám, které mohou měnit jedince, jeho život a rozhodování. Mohou např. přinést nápady na novou knihu, nebo najednou přinést jasné řešení určitého problému v práci. Aby však mohlo dojít k synchronicitě, je klíčová vnímavost, trénovat všímavost a být otevřeni událostem a „znamením“, které synchronicitu tvoří.

Synchronicta je pouze teorií vysvětlující zvláštní a pocitově významné prožitky. Existuje mnoho dalších teorií vysvětlujících této jev. Tento jev tvoří důležitou součást různých náboženství či filozofických směrů. Je však přínosné všímat si těchto zvláštních prožitků a snažit se je interpretovat. Ať už je správná teorie synchronicity či jiné vysvětlení, tyto zvláštní události mohou být zdrojem poznání a uvědomění, které mohou vést k zajímavým zjištěním a třeba k i posunu v kariéře.


Chcete se dále vzdělávat?

Chcete zapracovat na zdravém a silném sebevědomí?

Začněte se rozvíjet prostřednictvím online kurzů!

Online kurzy osobnostního i profesního zaměření s ESSENTEE ACADEMY.
Aktuálně nabízíme první kurz zdarma!
Zapracuj na svém sebevědomí s kurzem „Jak budovat silné já, které zvládne každodenní obtíže.“

banner