Kterými chybami si můžete zničit svoji kariéru?

Známe to asi úplně všichni. A nemusí to být čistě naše zkušenost, kvůli které se nám nepodařilo rozvinout kariéru tak, jak bychom si představovali. Zkrátka pokud se snažíme něčeho velmi dosáhnout, jsme zvědaví, přehnaně pracovití, chceme si udržet dobré vztahy jak se svými kolegy, tak také nadřízenými. Které chyby nám ovšem můžou zlomit vaz a podkopnout naši kariéru?

Všechny chyby, kterých se lidé dopouštějí při dosažení vysněné kariéry, popsal Munger ve své eseji. Některým chybám se dá předejít, u některých sami najdete protilék.

10 nejčastějších chyb

  1. Sympatie – pokud k některému z kolegů či kolegyním vnímáte větší sympatie, nejste pak schopni objektivně hodnotit jeho/její pracovní výsledky. Což vás může velmi ovlivnit.
  2. Averze – přesný opak sympatií, ať už daný kolega udělá cokoliv, nikdy vám to nebude zcela vyhovovat. Často tak můžete učinit chybu v rozhodování, neboť jeho nápady například neberete tak vážně.
  3. Motivace – ze všech motivačních technik se nejvíce praxí ověřila ta, kdy lidé dostávají odměnu či trest podle svých pracovních výsledků. Především vedoucí pracovníci by pak neměli podceňovat to, co motivuje jeho podřízené.
  4. Zbrklé rozhodování – opravdu zásadní chyba, která vás může stát místo. Aby se totiž člověk vyhnul pochybnostem či výčitkám, rozhodne zbrkle, aniž by měl dostatek informací. Nejlepší radou je tedy rozhodnout se až ve chvíli, kdy budete mít dostatek informací.
  5. Zvědavost – díky zvědavosti a zkoušení nového se lidstvo posunulo mílovými kroku kupředu. Ale pokud budete strkat nos stále do všeho, v kariéře vám to příliš nepomůže. Všeho tedy s mírou.
  6. Závist – bohužel je všudypřítomná a ruku v ruce jde s žárlivostí. Málokdy ji bereme v potaz a může velice uškodit.
  7. Ovlivnění asociacemi – zaměřujete se tedy na lidi (i věci) s dalšími atributy. Co to znamená? Typická asociace: „čím vyšší cena, tím vyšší kvalita“. A co v práci, jak soudíte kolegy, nadřízené či podřízené? Podléháte asociacím, že čím vyšší post ve firmě člověk má, tím je vzdělanější, zkušenější, inteligentnější? U obou asociací může být tvrzení správné, stejně jako přesně naopak.
  8. Strach ze ztráty – postavení, úspěchu, ocenění… Radost z úspěchu je úžasná, ale strach a bolest z případné prohry je intenzivnější. Člověk tedy udělá cokoliv pro to, aby se vyhnul ztrátě postavení či prestiže. Zde je nejdůležitější si uvědomit, že téměř každý strach je iracionální, a to i tento.
  9. Všudypřítomný společenský tlak – člověk se zkrátka chová a myslí si to stejné, co lidé v jeho okolí. Obzvláště, pokud se jedná o vypjaté situace. Pokuste se tedy ignorovat špatná rozhodnutí lidí ve vašem okolí.
  10. Autorita – i v historii se potvrdilo, že následování autorit není vždy nejlepším rozhodnutím. A co když jednají špatně? Vždy se sami rozhodněte, zda jejich jednání je správné a budete je následovat.

Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner