Tancem k psychickému zdraví

Psychické zdraví je křehká věc a v džungli každodenních povinností na něj číhají mnohé nástrahy. V závislosti na riziku psychických poruch se rozvíjí také nové metody a techniky jejich léčby i prevence. Jednou z moderních varianta je také taneční pohybová terapie. Netradiční a zábavný způsob, který nepřináší pocit bezmoci a zahanbení v situaci, kdy je nutné vyhledat odbornou pomoc.

Bohužel léčba a využití terapie k řešení psychických poruch je stále ve společnosti stigmatem, které lidé vnímají ze strany pacienta i ze strany pozorovatele. O lidech, kteří podstupují terapii si vytváří jejich okolí mnohdy nespravedlivé a zkreslené závěry. Společnost ještě stále odsuzuje pacienty, kteří potřebují pomoc a podporu jako blázny.

Naštěstí se objevují také nové způsoby psychoterapie, které lidem poskytnou pomoc aniž by je nutili k návštěvě ordinace a zahltili lékařskými recepty. Jednou z těchto možností je tanečně pohybová terapie. Tanec má pozitivní účinky nejen na tělo, ale i na duši. Od pravěku využívalo lidstvo formy tance k vyjádření emocí, příběhů a ve formě rituálů k dosažení duchovního zážitku. Tanec je přirozenou součástí historie lidského vývoje. Pohybová taneční psychoterapie je spojením prvků moderního tance a poznatků z psychiatrie. Taneční terapie zapojuje choreografii, která využívá výrazové prvky k projevům emocí.

Díky spojení mezi pohybem vyjadřujícím emoce a duševním rozpoloženímje možné s pocity pracovat ke zlepšení psychického stavu. Tanec se používá i duševně nemocných i relativně zdravých lidí, kteří mají problém slovně vyjádřit či popsat své emoce a problémy. Samotný pohyb napomáhá k uvolňování emocí a tlaku, který na psychiku vyvíjejí naše starosti. Bez psychiatrického dozoru by ovšem terapie nebyla více než tancem. Taneční terapie učí pacienty vnímat své tělo, lépe si uvědomit své tělesné potřeby a možnosti. Terapeut učí pacienty používat pohyb k vyjádření emocí a nálad, k popsání událostí a otevření se svému okolí.

Terapeut při tanci pozoruje i nejmenší pohyby pacienta a skrze tzv. kinestetickou empatii se mu snaží beze slov přiblížit, napodobit i imitovat jeho pohyby, sladit se s ním. Jednou z nejčastějších metod je zrcadlení – opakování a imitace prvků pohybu, které předvádí pacient. Pohyby se ovšem postupně rozvíjejí a dostávají tvořivý a hravý charakter, aby namísto stresu přinášeli pocit uvolnění a přijetí svých emocí.

Taneční terapie je samozřejmě tvořena také hudbou a rytmem, jež nás provází od narození. Několik rytmů totiž produkuje naše vlastní tělo: srdeční tep, nádech a výdech, chůze…

Terapie je realizována individuálně nebo ve skupině a má široké možnosti uplatnění. Nejčastěji se používá v psychiatrických zařízeních, v domovech důchodců, v léčebnách pro závislé i pro dětské domovy, tábory, rehabilitační centra nebo v rámci volnočasové aktivity. Terapie není jen pro nemocné, naopak může poskytnou také uvolnění stresu a prevenci. Její využití je rozmanité.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Předchozí článekJóga – Cvičení pro tělo i mysl
Další článekUmění zastavit se
Věřím, že pro dosažení svých cílů je třeba něco udělat, věnovat svou energii a čas. Čas a lidé jsou podle mne dvě nejpodivuhodnější věci na světě. Čas díky své neovladatelnosti a relativitě, lidé díky své neutuchající rozmanitosti a nekonečným možnostem - vždy mají čím překvapit.