Univerzální recept na štěstí

Každý z nás touží být šťastným. Snaha dosahovat štěstí je motivací a důvodem k životu. Pocit štěstí je pro lidstvo natolik důležitý, že pro něj uděláme cokoli. Američané si dokonce snahu o dosažení štěstí zakotvili do ústavy. Myšlenka, že si štěstí můžeme garantovat a vydobýt stejně jako svobody a lidská práva, vypovídá více než cokoli jiného o tom, jak moc jsme na něm prakticky závislí.

Pro každého z nás má štěstí a spokojenost podobu něčeho jiného. Je to stejně individuální koncept jako jsou rozmanité lidské bytosti. Jen velmi zřídka se dá aplikovat stejné normy k dosažení pocitu spokojenosti a štěstí. Univerzálně jsou to ovšem naplněné základní fyzické a sociální potřeby. Tedy uspokojení pocitu hladu, žízně, sexu, spánku a bezpečí. Sociálně je nutný dostatek interakcí odpovídající našemu charakteru a typu osobnosti. Jistoty a vyřešené existenciální otázky typu smysl života, užitečnost našeho konání a nástin budoucnosti.

Hrnek radosti, unce lásky a špetka štěstí

Zaručený recept na štěstí neexistuje. Přesto se jej lidé neustále snaží najít. Tisíce let tráví lidstvo přemítáním, meditacemi a modlitbami. Obrací se na víru, na tělesné požitky i k pomoci bližním. Někdo se obrací sám do sebe a někdo hledá radu z jiného světa.

Od 20. století se spolu s rychlejším tempem života zrychlily také módní trendy a metody, které mají vést ke štěstí. Tyto návody podléhají době a tomu, co je zrovna in. Účelem má být přinést jednotvárné štěstí a spokojenost všem, kteří jsou dostatečně odhodlaní si svůj kousek zasloužit následováním určeného trendu.

A tak se lidstvo soustředilo ve svém honu za štěstím na dosažení sexuální svobody a naplnění svých tužeb pomocí množství podpůrných prostředků a zaručených afrodiziak. Obracelo se o pomoc a zklidnění mysli k východním filozofiím. Utratilo miliony za motivační cd, vonné svíčky, aromaterapii, svépomocné knihy a poradce feng shuei.

Není všechno zlato, co se třpytí

V honbě za štěstím lidé utrácejí za moderní výstřelky, bezuzdně flámují nebo se naopak obrací ke své spiritualitě a půstu, vzdalují se od pozemských lákadel a hledají klid a spokojenost ve své duši.

V představách moderní civilizace představuje štěstí velký dům, zdravou rodinu, úspěšnou kariéru, dostatek vzdělání, peníze na kontě a hodně volného času a svobody k jeho užívání.

Všechny tyto módní vlny v cestě za štěstím jsou průvodním jevem psychologického fenoménu, který je založen na vlivu okolí na naši mysl. Majoritní část našeho štěstí je totiž v psychice založena na souladu s naším okolím a souhlasu ostatních s naším konáním. Jednoduše řečeno, pokud se na nás okolí bude dívat přívětivě a schvalovat naše jednání, je to pro nás více než polovina štěstí. A tak tím, že lidé podléhají trendům v běhu za štěstím, v podstatě reagují na tuto svou primární potřebu zakotvenou v našem DNA. Potřeba potěšit naše okolí a nevyčnívat příliš z řady.

„Life, Liberty and the pursuit of happiness…“

Jedna z výjimečných žen historie, Marta Washingtonová kdysi prohlásila, že lidé si své štěstí určují sami svými dispozicemi a rozhodnutím spíše, než je určováno vnějšími okolnostmi. Je pravdou, že lidé jsou šťastní, pokud se v jejich životě dějí šťastné události.

Štěstí si určujeme sami

Ovšem pokud se v našem životě děje vůbec něco a my jsme rozhodnuti, že především budeme šťastni a se vším se vypořádáme s úsměvem na tváři, pak je to ten jediný univerzální recept na štěstí, který má lidstvo k dispozici.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner