Koučink pro manažery – Jak využít této metody?

Koučink je dnes velice rozšířený a moderní nástroj, který bývá využíván k rozvoji nejen v osobním, ale také v profesním životě. Pro manažery je koučovací přístup dalším nástrojem pro řízení jednotlivých zaměstnanců, prostřednictvím něhož může zvyšovat výkonnost a produktivitu pracovníků.

Jedná se systematické a dlouhodobé rozvíjení dovedností a sebedůvěry u pracovníků a měl by být tento přístup zaměřen také na řešení určitých problémů, jež ovlivňují pracovní výkony.

Aby mohl manažer tento přístup používat, musí nejprve přesně vědět, co role kouče obnáší. Jeho prvotním úkolem není řešení problémů. Kouč se snaží prostřednictvím otázek a diskuzí nasměrovat jednotlivce k těm závěrům, které pomáhají řešit jejich problém.

Jak zlepšit koučovací schopnosti?

Prvním a nejdůležitějším krokem je uvědomit si, co to vlastně koučink je. Jedná se o vztah, partnerství za účelem rozvoje. Aby mohlo být účelné, musí být založeno na něčem smysluplném a hodnotném. Vždy probíhá formou diskuze o tom, čeho se snaží daný pracovník dosáhnout.

Důležité je pak vybrat vhodné zaměstnance, jimž koučink opravdu pomůže. Správný kandidát je tedy ten pracovník, který si stanovuje cíle na základě svých přání nebo sebepozorování. Nevhodný je koučink pro nové pracovníky, neboť oni mnohem více ocení pořádné zaškolení. Stejně tak není vhodné ani pro ty, kteří mají závažné výkonnostní problémy. Ti zase potřebují plán pro zlepšení se.

Pokud manažer vede své pracovníky prostřednictvím koučinku, měl by je vést k jejich vlastním cílům. Nediktuje jim cíle, kterých by měli dosahovat, nechává tuto volbu na nich. Odpovědnost za splnění také zůstává na zaměstnanci.

Pokud jako manažer už budete velmi zkušeným koučem, který dokáže své zaměstnance nasměrovat k vyšším výkonům díky této metodě, pak už můžete tuto metodu využít i na jiné skupiny lidí v rámci firmy. Třeba kolegy nebo zákazníky.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner