Určuje stavba těla naši osobnost?

O silnějších lidech se tvrdí, že bývají dobrosrdeční. Vyhublí jedinci údajně rezervovaní. Co je pravdy na tom, že naše tělesná konstituce souvisí s typem charakteru?

Pochopit podstatu lidské osobnosti se vědci pokouší již od pradávna. V průběhu věků proto vznikla také řada kontroverzních teorií, které se snaží objasnit příčinu našeho chování. Jednou z nich je tzv. Kretschmerova konstituční typologie. Podle této teorie lidský temperament úzce souvisí se stavbou našeho těla, podobně jako náchylnost k určitým typům psychických poruch. Autor rozlišil celkem čtyři typy osobností:

Astenický typ

Vyznačuje se štíhlou a vysokou postavou s úzkými rameny a delšími končetinami. Jde o komplikovanou osobnost, plnou vnitřních rozporů. Typicky bývá introvertní, uzavřený do sebe, mívá bohatý vnitřní svět. Také proto bývá nervózní a náladový, někdy tíhne k cynismu. Podle Kretschmera vykazuje díky své rozporuplné osobnosti náchylnost k schizoidním poruchám.

Atletický typ

Jde o lidi střední postavy s širokými rameny a vyvinutou muskulaturou. Mívají tzv. viskózní temperament, jsou klidní, vyrovnaní, někdy až flegmatičtí.  Trpí sklony k epilepsii.

Pyknický typ

Podsaditá postava se sklony k tloustnutí, krátký krk i končetiny. Bývají požitkářští, bodří a společenští, ale také zpohodlnělí. Jde o dobrosrdečné realisty, kteří se rádi veselí. V extrémních případech se u nich může projevit maniodepresivní porucha.

Dysplastický typ

Charakterizuje ho nadměrně, nebo naopak nápadně málo vyvinutá určitá část těla (např. hlava), díky čemuž se „vymyká“ třem předešlým typům a tvoří jakýsi „mezityp“. Dle autora teorie pak bývá náchylný k poruchám endokrinních žláz.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Předchozí článekProblémový kolega – 3 nejčastější typy
Další článekBossing na pracovišti – Důkazy šikany
Mým oborem je podniková ekonomika a management, mé srdce si však získala především oblast marketingu, které se nyní aktivně věnuji. S mým zaměřením souvisí i zájem o psychologii – neboť modely trhu jsou jedna věc, ale člověk navzdory učebnicové teorii nejedná vždy racionálně – do hry vstupují osobnostní faktory, emoce apod. Proto se pokouším proniknout hlouběji do tajů lidské mysli a porozumět motivaci lidského chování.