Fenomén lži – Proč je lež tak rozšířený nešvar?

Každý z nás někdy zalhal. Všichni lžeme. Taková je pravda. I ti nejlepší a nejčestnější z nás někdy zalžou při sociální interakci. Průměrně se dle průzkumů běžný člověk dopustí lži dvakrát denně.

A to pouze v rámci společenských situací a styků například na pracovišti. Ačkoli je lhaní velmi častým lidských chováním, její odhalení je neobvykle složité. Stáváme se totiž mistry lhaní s každým dalším úspěšným provedením lži. Je tedy těžší naše nepravdy odhalit.

Lež je definována jako nepravda. Vědomá snaha oklamat druhého sdělením neplatné a nepravdivé informace, převážně za účelem získání nějaké výhody, zisku nebo touze vyhnout se postihu. Pokud tedy někomu úmyslně sdělujete špatnou informaci a jste si vědomi, že to není pravda nebo si nejste jistí, zda to pravda je, pak se dopouštíte lhaní.

Za lež lze považovat také neúplné informace. V případě, kdy si něco ponecháme pro sebe a zatajíme jistou část informace nebo fakta, pak se pohybujeme v šedé zóně a pro většinu lidí je již tento přístup vnímán jako lež.

Lež jako společenský fenomén byla v minulosti zkoumána a mnozí význační filozofové se snažili postřehnout a pochopit její jádro a chování i myšlení, které k její existenci a užití lidské plémě vede.

Rozdělili tedy lež do několika kategorií:

 1. Zákeřná lež – využití lži k poškození jiné osoby se špatným úmyslem a téměř jistou vědomostí negativních následků pro dotyčného
 2. Sebezáchovná lež – využití lži k zachránění sebe sama, sobecký cíl, své vlastní priority a slepota k následkům činu
 3. Ironická lež – použití ironie za předpokladu, že lidé kolem znají pravdu a lež bude tedy pouze nadsázkou a vtipem
 4. Pozitivní lež – snaha zatajit alespoň dočasně pravdu, většinou kvůli momentu překvapení nebo než bude informace jistá a pravdivá (výsledky zkoušky atd.)
 5. Kamarádská lež – snaha ochránit své blízké před následky pravdy, většinou k ujištění a zlepšení jejich pocitů, zabránit negativním pocitům a předejít stresu a trápení
 6. Altruistická lež – snaha chránit jinou osobu před následky pravdy, většinou je dočasná a stává se nepodstatnou, jakmile důsledky pravdy pominou a situace je zapomenuta, důvod pro lež přestane existovat, nebo se stane pravdou
 7. Taktická lež – ve snaze vyhrát a dosáhnout lepšího výsledku
 8. Sladká lež – to, co si lidé sami namlouvají pro ulehčení a ujištění svého sebevědomí
 9. Masová lež – politické a mediální kampaně
 10. Tvořivá lež – chvástání, snah ohromit, využití efektů k vytvoření nějakého dojmu
 11. Týmová lež – moderní kouzelnické triky a iluze
 12. Domácí lež – snaha vyhnout se úkolům a nepříjemnostem v domácnosti (domácí práce, debaty o každodenním dění a povinnostech)
 13. Obrazná lež – myšlená jako vtip, převážně pro kolektivní rozhovor, nemusí mít pozitivní dopad

Lži milosrdné

Někdy ovšem prostě nemáme na výběr a lžeme proto, abychom neublížili svým blízkým, abychom někoho ochránili, kryli a ušetřili drsné reality. Pravda může totiž někdy také pěkně bolet a zkomplikovat život nikoli nám, ale lidem, na kterých nám záleží. Například před náročnou zkouškou nebo přijímacím pohovorem lžeme svým vystresovaným a nervózním příbuzným a přátelům, že jsme si jisti jejich úspěchem a jejich schopnostmi, že se nemají čeho bát. A přitom nemáme ponětí, jak to dopadne.

Lžeme partnerovi nebo rodičům o tom, kde jsme byli a s kým. Většinou z toho důvodu, že víme, že by je nenadchlo, že jsme se potkali s naším bývalým partnerem nebo se starým kamarádem, který nás během školních let vždy zatáhl do nějakého maléru.

Lidé často lžou přátelům, kdy jim neřeknou o nevěře jejich protějšku, aby ochránili jejich city. Lžeme i tehdy, když někomu chválíme šaty nebo účes. Rozplýváme se nad roztomilostí dětí a jejich podobností otci, i když na tom malém zkrabatělém obličejíku jejich kojence není ještě nic poznat. To jsou ovšem lži společensky přijatelné, ba přímo očekávané.

Společenská pravidla si v některých chvílích přetvářku ba přímo lež vyžadují. Pak je tedy otázkou morálky a etiky, zda je taková lež přípustná. Určitě se totiž o lež jedná, ovšem je stále hříchem, je-li provedena s dobrým úmyslem? Je lží snaha o dodržení společenských konvencí nebo se jedná o takt?


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner