5 úrovní leadershipu aneb lidé mě následují pro to, co představuji

Není leader jako leader. Někteří dokáží ve své kariéře leadera dosáhnout mnohem vyšších kvalit než jiní. John C. Maxwell popsal 5 úrovní leadershipu, přičemž každý leader by měl nejenom usilovat o rozpoznání, ve které úrovni se zrovna nachází, ale především o vlastní seberozvoj vedoucí k vyšší úrovni. Podívejme se tedy společně novým pohledem na teorie leadershipu.

Úroveň 1 – POZICE

Lidé vás následují, protože musejí.“

Osoba na první úrovni leadershipu se opírá o předpisy, pravidla či směrnice. Nedokáže správně vést svůj tým, proto může mít problém s mladými lidmi, dobrovolníky či vzdělanějšími lidmi v jeho týmu.

Není ovšem nutné na této úrovni zamrznout. Pro postup do vyšší úrovně se doporučuje mimo jiné: Poděkovat lidem, kteří vás přizvali k vedení. Věnovat se rozvíjení leadershipu. Zaměřovat se na vizi.

Úroveň 2 – SVOLENÍ

Lidé vás následují, protože chtějí.“

Leader ve druhé pozici má rád své zaměstnance, poznává je, rozvíjí dobré vztahy, vytváří pozitivní atmosféru a buduje důvěru.

Aby leader mohl dosáhnout druhé úrovně, pak by měl vzít v potaz například zákon vlivu (Skutečným měřítkem leadershipu je vliv – nic víc, nic míň (čím vyšší úroveň, tím větší vliv leader má)), zákon přínosu (leadership není o egoismu, leader by měl sloužit druhým), zákon získávání (leader by si měl naklonit své zaměstnance a získat si je).

Aby mohl leader postupovat do další úrovně, měl by se například ujistit, že má ke svým lidem ten správný přístup a dát každému člověku najevo, co pro něj znamená.

Úroveň 3 – PRODUKCE

Lidé vás následují pro to, co jste pro organizaci udělal

Leader 3. úrovně má důvěru a vliv. Jeho zaměstnanci mají vysokou morálku a loajálnost, pracují velmi efektivně a snadno dosahují cílů. Organizace má pod vedením leadera třetí úrovně nízké výdaje a vysoké příjmy. Práce se pro všechny stává zábavou.

Pro dosažení této úrovně, je vhodné vzít v potaz některé zákony – zákon respektuzákon obrazu (lidé dělají to, co vidí), zákon vítězstvízákon obětování (aby leader mohl něčeho dosáhnout, musí se nejdříve něčeho vzdát).

Úroveň 4 – PERSONÁLNÍ ROZVOJ

Lidé vás následují pro to, co jste pro ně udělal

Leader se v této úrovni začíná reprodukovat, začíná vytvářit další leadery. Díky tomu se zvyšuje efektivita týmu, rozvíjí se zaměstnanci, zvyšuje se loajalita a výkonnost a objevuje se obrovská týmová práce. Typické pro organizace vedené těmito lídry je vznikání celoživotních přátelských vztahů.

Identifikoval-li jste se jako leader čtvrté úrovně, a chcete-li své mistrovství v leadershipu posunout na pátou úroveň, mějte na paměti například některé tyto tipy:

  • Ochota stále se rozvíjet.
  • Ovládnout svoji nejistotu
  • K rozvoji získat ty nejlepší možné lidi.
  • Přijmout zodpovědnost za povzbuzování druhých.
  • Zůstávat přístupní coby leader, kouč, vzor.

Úroveň 5 – VRCHOL

„Lidé vás následují proto, kdo jste a co představujete.“

Pátá úroveň je mistrovství v leadershipu a nejenom, že ho dosáhne málokdo, ale ne každý je vůbec díky svým osobním dispozicím a talentu schopný této úrovně dosáhnout. Leadeři páté úrovně vytvářejí leadery čtvrté úrovně a získávají pozitivní reputaci nejenom mimo svou organizaci, ale dokonce i mimo svou branži.

I v této úrovni je důležité vzít v potaz zákony, například zákon respektu, zákon intuice, zákon načasování (využívat intuici i při načasování), zákon prudkého růstu (pokud chcete zvýšit růst, veďte následovníky; abyste jej znásobili, veďte leadery).


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner