5 úrovní leadershipu aneb lidé mě následují pro to, co představuji

banner

Není leader jako leader. Někteří dokáží ve své kariéře leadera dosáhnout mnohem vyšších kvalit než jiní. John C. Maxwell popsal 5 úrovní leadershipu, přičemž každý leader by měl nejenom usilovat o rozpoznání, ve které úrovni se zrovna nachází, ale především o vlastní seberozvoj vedoucí k vyšší úrovni. Podívejme se tedy společně novým pohledem na teorie leadershipu.

Úroveň 1 – POZICE

Lidé vás následují, protože musejí.“

Osoba na první úrovni leadershipu se opírá o předpisy, pravidla či směrnice. Nedokáže správně vést svůj tým, proto může mít problém s mladými lidmi, dobrovolníky či vzdělanějšími lidmi v jeho týmu.

Není ovšem nutné na této úrovni zamrznout. Pro postup do vyšší úrovně se doporučuje mimo jiné: Poděkovat lidem, kteří vás přizvali k vedení. Věnovat se rozvíjení leadershipu. Zaměřovat se na vizi.

Úroveň 2 – SVOLENÍ

Lidé vás následují, protože chtějí.“

Leader ve druhé pozici má rád své zaměstnance, poznává je, rozvíjí dobré vztahy, vytváří pozitivní atmosféru a buduje důvěru.

Aby leader mohl dosáhnout druhé úrovně, pak by měl vzít v potaz například zákon vlivu (Skutečným měřítkem leadershipu je vliv – nic víc, nic míň (čím vyšší úroveň, tím větší vliv leader má)), zákon přínosu (leadership není o egoismu, leader by měl sloužit druhým), zákon získávání (leader by si měl naklonit své zaměstnance a získat si je).

Aby mohl leader postupovat do další úrovně, měl by se například ujistit, že má ke svým lidem ten správný přístup a dát každému člověku najevo, co pro něj znamená.

Úroveň 3 – PRODUKCE

Lidé vás následují pro to, co jste pro organizaci udělal

Leader 3. úrovně má důvěru a vliv. Jeho zaměstnanci mají vysokou morálku a loajálnost, pracují velmi efektivně a snadno dosahují cílů. Organizace má pod vedením leadera třetí úrovně nízké výdaje a vysoké příjmy. Práce se pro všechny stává zábavou.

Pro dosažení této úrovně, je vhodné vzít v potaz některé zákony – zákon respektuzákon obrazu (lidé dělají to, co vidí), zákon vítězstvízákon obětování (aby leader mohl něčeho dosáhnout, musí se nejdříve něčeho vzdát).

Úroveň 4 – PERSONÁLNÍ ROZVOJ

Lidé vás následují pro to, co jste pro ně udělal

Leader se v této úrovni začíná reprodukovat, začíná vytvářit další leadery. Díky tomu se zvyšuje efektivita týmu, rozvíjí se zaměstnanci, zvyšuje se loajalita a výkonnost a objevuje se obrovská týmová práce. Typické pro organizace vedené těmito lídry je vznikání celoživotních přátelských vztahů.

Identifikoval-li jste se jako leader čtvrté úrovně, a chcete-li své mistrovství v leadershipu posunout na pátou úroveň, mějte na paměti například některé tyto tipy:

  • Ochota stále se rozvíjet.
  • Ovládnout svoji nejistotu
  • K rozvoji získat ty nejlepší možné lidi.
  • Přijmout zodpovědnost za povzbuzování druhých.
  • Zůstávat přístupní coby leader, kouč, vzor.

Úroveň 5 – VRCHOL

„Lidé vás následují proto, kdo jste a co představujete.“

Pátá úroveň je mistrovství v leadershipu a nejenom, že ho dosáhne málokdo, ale ne každý je vůbec díky svým osobním dispozicím a talentu schopný této úrovně dosáhnout. Leadeři páté úrovně vytvářejí leadery čtvrté úrovně a získávají pozitivní reputaci nejenom mimo svou organizaci, ale dokonce i mimo svou branži.

I v této úrovni je důležité vzít v potaz zákony, například zákon respektu, zákon intuice, zákon načasování (využívat intuici i při načasování), zákon prudkého růstu (pokud chcete zvýšit růst, veďte následovníky; abyste jej znásobili, veďte leadery).


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.