9 pravidel pro dosažení cíle

Každý z nás má své sny i cíle. Někdo si jen staví vzdušné zámky a svých snů nikdy nedosáhne. Jiný tvrdě dře a jde si za svým. Která z cest je ta správná? A co najít nějakou zlatou střední cestu? Umět si splnit své cíle i sny, a především umět si cestu k nim náležitě užít. Není to jen dřina a pot.

V článku Jak si splním úplně každý cíl jsme si nejen vymezili, co je to cíl, ale také si definovali první, a zároveň nejdůležitější krok. Rozhodnout se provést změnu!

Tibetské přísloví říká „Mít cíl a nevytvářet žádné aktivity pro jeho dosažení je trápení. Zatímco vytvářet aktivity bez cíle je šílenství.“

Pravidla pro dosažení cílů

  1. Nejlepší cíl je ten, který je prospěšný pro nejvíce skupin.
  2. Cíle musí kumulovat zájem okolí. Ostatní projeví zájem o úkol samotný a pomůžou dosáhnout cíle.
  3. Úkol, který je uveden v činnost, vyžaduje vedení.
  4. Úkol bez řízení selže.
  5. Úkol vyžaduje pozornost. Ten, o který se nikdo nestará, je jako dítě ulice. Pravděpodobně se z něj stane mladistvý delikvent.
  6. Každý úkol vyžaduje nějaké peníze. Mějte je připravené.
  7. Jestliže nový úkol odvádí pozornost od úspěšně prováděných úkolů, je špatný.
  8. Za žádných okolností nesmí nový úkol zabránit úspěchu nějakého jiného úkolu, nebo jej poškodit.
  9. Každá aktivita, i ta špatně vykonávaná, je lepší než žádná aktivita.

Jak dosáhnout svého cíle bez ohledu na úsilí, závisí na tom, jaké kroky k dosažení cílů zorganizujete. Cíle se nevynoří z ničeho. Je to něco, o co usilujete a úsilí je následně korunováno úspěchem. Pouze tehdy ovšem, pokud jsou kroky uvážlivé a propracované. Jestliže úsilí nepřináší žádný pokrok, zřejmě pak nebyly kroky správně nastaveny. To se může stát jedinci v jeho životě, ale také organizaci, státu nebo zemi jakékoli velikosti.

Objevte magii slova CHCI a život se Vám změní. Pokud se toto slovo stane součástí vašeho bytí, objevíte sami sebe a poznáte, že si svůj život dokážete nastavit podle sebe namísto toho, aby Vám jej ostatní diktovali. Stanovujte si cíle a uvidíte, že se Vám začnou plnit sny.

Pokud chcete dosahovat svých cílů, být lepší a vidět za sebou pokroky, nechte se vést knihou pana Petra Pachera JAK SI SPLNÍM ÚPLNĚ KAŽDÝ CÍL.  Definujte správně své cíle, vytvořte aktivity a úkoly tak, abyste cíle dosáhli. Bez plánu není vítězství!


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner