Regrese – Cesta do minulosti našeho podvědomí

Regrese je jedna z běžných součástí lékařské hypnoterapie. Regrese se vědecky snaží pomocí transu a napojení na podvědomí nechat vyniknout pacientovy subjektivní pocity a myšlenky, které nejsou běžně v jeho projevu k rozeznání. Pomocí transatického stavu dochází k utlumení vědomí a tedy se odhalují naše myšlenky a vzpomínky. Vzpomínky především.

S pomocí regrese se terapeut snaží nechat pacienta promítnout do současného stavu vzpomínky a události minulosti. Povzbuzuje pacienta, aby si místo terapeuta představil osoby z minulosti v situacích, které jsou pro jeho vývoj a stav klíčové. Terapeut se tedy řízeně snaží navést pacienta ke kroku do minulosti. Do okamžiku, kdy byl silně ovlivněn jeho vývoj a současný zdravotní i duševní stav.

Stopy minulosti

Návrat do problematických nebo traumatizujících životních situací je mnohdy stresujícím zážitkem. Nicméně pod vedením zkušených terapeutů je regresní terapie velmi účinným způsobem k odstranění traumat a bloků, omezení a negativních postojů k běžným životním situacím. Například problémy s komunikací nebo malé sebevědomí a tréma jsou často pozůstatky po prožité šikaně v dětství nebo špatné výchově rodičů.

Minulé životy?

Z tohoto vědeckého faktu se ovšem vyvinula také teorie o minulých životech. Z představy, že se dokážete vrátit ve svých vlastních vzpomínkách nejen do svého dětství, ale až do svého předchozího bytí. Tedy do života v minulosti. Tato teorie tedy automaticky předpokládá, že lidská duše a osobnost člověka přežívá jeho fyzickou schránku a znovu se objeví v další historické etapě. Z tohoto závěru by pak současný život člověka byl ovlivněn ne jen jeho zážitky, které si pamatuje, ale  těmi, které již při přechodu do nového těla zapomněl. Profituje nebo naopak trpí na základě zkušeností z minulého života či dokonce životů.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner