Duševní zdraví na pracovišti II. – Zlepšení pracovních podmínek

Duševní zdraví na pracovišti je klíčovým faktorem pro správné fungování podniku. Jestliže zaměstnanci budou v psychické pohodě, bude znát i na jejich pracovním výkonu. Řada zaměstnavatelů proto začíná zapracovávat základní pravidla ze sociální oblasti do dokumentu zvaného Společenská odpovědnost firem.

Jaké možnosti má zaměstnavatel pro podporu duševního zdraví a zabránění stresu?

Pro zaměstnance by mělo být pracoviště příjemným prostředím, které jim bude pomáhat dosahovat lepších výkonů. Dlouhodobých účinků v udržování duševního zdraví zaměstnanců lze však dosáhnout jen systematickou podporou zdraví a strategie prevence. Existuje několik různých opatření, které lze vhodně kombinovat, a to jak na individuální úrovni, tak na organizační.

Dlouhodobě méně stresu? V případě zlepšení pracovník podmínek!

Redukce špatně koncipovaných pracovních postupů

Současná doba s sebou přináší více práce, méně času a s tím spojený tlak na zaměstnance a stres. Přesto všechny tyto faktory si vyvoláváme sami. Produktivitu práce a současně nutnou motivaci zaměstnanců lze zvýšit zkrácením pracovní doby, eliminací přesčasů či rotací na pracovních pozicích. Rutina nás většinou přivádí do stavu otupělosti.

Zapojení zaměstnanců do rozhodování a řízení

Jestliže zaměstnanci budou mít možnost vyjádřit svůj názor, ať už v diskuzních fórech, poradách nebo formou průzkumů, budou mít větší pocit sounáležitosti s firmou. Jedná se o další významný předpoklad pro zajištění kvalitního duševního zdraví pracovníků.

Posilování sociální podpory

Z pozice vedoucího pracovníka můžete nastavit takové podmínky, které posílí vstřícnost a průhlednost rozhodování. Jestliže zaměstnanci budou mít stále přehled o nových rozhodnutí, a vše bude probíhat formou otevřeného dialogu, zvýší se spolupráce a vzájemná důvěra. V tomto případě musí jít vedení vždy příkladem.

Některým duševním poruchám můžeme předcházet, pokud se naučíme zvládat stres. Existuje několik metod pro zvládání stresu, jako je relaxace, cvičení, používání poznávacích (kognitivních) technik.  Vše je nutné ale pečlivě připravit a uvážit.

Pokud má být koncepce úspěšná, je vhodné ji plánovat přímo se zaměstnanci podniku. Před začátkem je nutné provést systematické analýzy potřeb, vytyčit si konkrétní úkoly a pravidelně vše vyhodnocovat a aktualizovat.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner