Agrese vlastní jen lidem

Agresivní reakce nejsou jen evolučně dané a podmíněné přežitím. Důkazem je několik typů agresivity, kterých jsou schopni pouze lidé. Jedná se o projevy agrese, které již nemají ve většině případů logické ospravedlnění k dosažení nezbytného cíle jako je přežití, rozmnožování a ochrana blízkých.

Zkrátka věci, které bychom nemuseli agresivně řešit a přitom je lidem vlastní se v dané situaci připravit k boji. Právě tyto druhy agrese nás odlišují od zvířat a mnohdy nastavují zrcadlo naší vyspělé civilizaci, protože jsou to reakce, které postrádají soucit a nemají obhajobu svého konání ve vyšších cílech.

 

  1. Ideologická agrese – je projevem formujícím se na základě odlišnosti dvou skupiny MY a ONI. Převážně na základě náboženské, ideologické, etnické, rasové a politické rozdílnosti. Ideologickou agresi vídáme v sousedských vztazích, ve škole, na pracovišti…všude tam, kde se dokážeme identifikovat s nějakou skupinou nebo záměrem a proti nám stojí druhá skupina s odlišným názorem. V dějinách lidstva se největší hrůzy konaly právě na základě této ideologické agrese.
  2. Přenesená agrese – agrese, která vznikla na základě nějaké situace a podnětu v jiném prostředí a jiném čase, ale nebylo možné ji realizovat a uvolnit napětí. Takzvaně si pak svoji agresi vybíjíme na nevinném. Odskáče si to nejčastěji partner, kolegové, děti a přátelé. Ti co jsou po ruce a nemají ponětí o pravé příčině hněvu, jenže přetlak, které v nás nerealizovaná agrese vyvolala musí ven. Zpravidla jsou to slabší jedinci, na kterých si agresi dodatečně vybíjíme. Občas rozbitím nějaké věci, nadávkami i násilím. Je to právě ta agresivita, která provází vulgarity řidičů v dopravních zácpách, výlevy šéfa a nepříjemnosti v kontaktu s lidmi v obchodě, MHD a na dalších podobných místech.
  3. Psychoaktivními látkami způsobená agrese – může  být následkem užití látek a intoxikace organismu nebo naopak odvykacím procesem a nedostatkem látky v organismu, obě tyto varianty vedou k agresivnímu chování. Jsou projevem závislosti. Agrese se projevuje i při snaze získat drogy na další užití. Velkou roli hraje množství požité látky a vážnost závislosti. Projev agresivity také závisí na osobnosti daného jedince. Například po požití alkoholu se nestávají všichni agresivní a nadřazení, ale někteří jedinci, kteří mají sklony k agresivitě se v takovém stavu projevují výrazněji. Délka užívání a závislosti a také poškození mozku mají nemalý vliv na to, jak bude agresivní reakce probíhat.
  4. Psychopatologickým stavem způsobená agrese – může se vyskytovat jako doprovodný jev mnoha diagnostikovaných poruch. Většina duševně nemocných lidí není agresivní. Agresivita může být umocněná návykovými látkami a psychickou poruchou, která má za následek agresi jako jeden ze symptomů. Například psychotické symptomy při schizofrenii (bludy a halucinace) nebo deliriu. Často si také poruchy osobnosti kompenzují jedinci agresivitou. Poruchy emoční stability a disociální poruchy jsou k projevům agrese náchylné. K projevům agrese dochází u některých sexuálních poruch jako je sadismus. U dětí se agrese projevuje jako průvodní jev poruchy chování.

Tyto projevy agrese jsou lidem vlastní a mohou za převážnou většinu agresivního chování, kterou ve společností a v dějinách lidstva můžeme nalézt. Těžko vinit evoluci za naše jednání. Ačkoli se často říká, že lidé jsou civilizovaní, v tomto ohledu máme ke zvířecí říši daleko. Zvířata používají agresi pouze k ochraně a přežití. Lidé si osvojili agresivní chování k zneužití za vlastními cíli a sobectví. Až příště uslyšíte někoho říkat, že přece nejsme zvířata, pamatujte na to, že zvířata by se k sobě navzájem nikdy takhle nechovala. Některých zvěrstev jsou schopní pouze lidé.