Agrese vlastní jen lidem

Agresivní reakce nejsou jen evolučně dané a podmíněné přežitím. Důkazem je několik typů agresivity, kterých jsou schopni pouze lidé. Jedná se o projevy agrese, které již nemají ve většině případů logické ospravedlnění k dosažení nezbytného cíle jako je přežití, rozmnožování a ochrana blízkých.

Zkrátka věci, které bychom nemuseli agresivně řešit a přitom je lidem vlastní se v dané situaci připravit k boji. Právě tyto druhy agrese nás odlišují od zvířat a mnohdy nastavují zrcadlo naší vyspělé civilizaci, protože jsou to reakce, které postrádají soucit a nemají obhajobu svého konání ve vyšších cílech.

  1. Ideologická agrese – je projevem formujícím se na základě odlišnosti dvou skupiny MY a ONI. Převážně na základě náboženské, ideologické, etnické, rasové a politické rozdílnosti. Ideologickou agresi vídáme v sousedských vztazích, ve škole, na pracovišti…všude tam, kde se dokážeme identifikovat s nějakou skupinou nebo záměrem a proti nám stojí druhá skupina s odlišným názorem. V dějinách lidstva se největší hrůzy konaly právě na základě této ideologické agrese.
  2. Přenesená agrese – agrese, která vznikla na základě nějaké situace a podnětu v jiném prostředí a jiném čase, ale nebylo možné ji realizovat a uvolnit napětí. Takzvaně si pak svoji agresi vybíjíme na nevinném. Odskáče si to nejčastěji partner, kolegové, děti a přátelé. Ti co jsou po ruce a nemají ponětí o pravé příčině hněvu, jenže přetlak, které v nás nerealizovaná agrese vyvolala musí ven. Zpravidla jsou to slabší jedinci, na kterých si agresi dodatečně vybíjíme. Občas rozbitím nějaké věci, nadávkami i násilím. Je to právě ta agresivita, která provází vulgarity řidičů v dopravních zácpách, výlevy šéfa a nepříjemnosti v kontaktu s lidmi v obchodě, MHD a na dalších podobných místech.
  3. Psychoaktivními látkami způsobená agrese – může  být následkem užití látek a intoxikace organismu nebo naopak odvykacím procesem a nedostatkem látky v organismu, obě tyto varianty vedou k agresivnímu chování. Jsou projevem závislosti. Agrese se projevuje i při snaze získat drogy na další užití. Velkou roli hraje množství požité látky a vážnost závislosti. Projev agresivity také závisí na osobnosti daného jedince. Například po požití alkoholu se nestávají všichni agresivní a nadřazení, ale někteří jedinci, kteří mají sklony k agresivitě se v takovém stavu projevují výrazněji. Délka užívání a závislosti a také poškození mozku mají nemalý vliv na to, jak bude agresivní reakce probíhat.
  4. Psychopatologickým stavem způsobená agrese – může se vyskytovat jako doprovodný jev mnoha diagnostikovaných poruch. Většina duševně nemocných lidí není agresivní. Agresivita může být umocněná návykovými látkami a psychickou poruchou, která má za následek agresi jako jeden ze symptomů. Například psychotické symptomy při schizofrenii (bludy a halucinace) nebo deliriu. Často si také poruchy osobnosti kompenzují jedinci agresivitou. Poruchy emoční stability a disociální poruchy jsou k projevům agrese náchylné. K projevům agrese dochází u některých sexuálních poruch jako je sadismus. U dětí se agrese projevuje jako průvodní jev poruchy chování.

Tyto projevy agrese jsou lidem vlastní a mohou za převážnou většinu agresivního chování, kterou ve společností a v dějinách lidstva můžeme nalézt. Těžko vinit evoluci za naše jednání. Ačkoli se často říká, že lidé jsou civilizovaní, v tomto ohledu máme ke zvířecí říši daleko. Zvířata používají agresi pouze k ochraně a přežití. Lidé si osvojili agresivní chování k zneužití za vlastními cíli a sobectví. Až příště uslyšíte někoho říkat, že přece nejsme zvířata, pamatujte na to, že zvířata by se k sobě navzájem nikdy takhle nechovala. Některých zvěrstev jsou schopní pouze lidé.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner