Autenticita v obchodě a komunikaci

Aby vztahy dobře fungovaly, co musí být jejich základem? Proč používáme sociální masky a schováváme se za ně? Jaké projevy masky mají, a můžeme se jich vůbec zbavit?

Pan Petr Pacher byl hostem podcastu Život jako hra, kde se právě těmito otázkami zabýval.

Co si můžeme představit pod pojmem obchod?

Obchod je každodenní součástí života lidí, ať už si to uvědomují či ne. Každý den hledáme a jednáme s obchodními partnery či klienty. Hledáme společnou cestu, která bude naplňovat cíle a potřeby zúčastněných stran.

V tuto chvíli se můžeme oprostit od typické obchodní profese. Jedná se o každodenní náplň práce.

Ale jak nejlépe přesvědčíte životního partnera, aby jel na dovolenou, kam chcete vy? Jak přesvědčit děti, aby si uklidily v pokoji, aby se zlepšily ve škole? K takovému rozhovoru potřebujete jistě vhodné prostředí, náladu, a pořádnou dávku diplomacie a umu. Pozor, nenavádíme vás k manipulaci!

Nelze ovšem paušalizovat, že všechny životní situace jsou zároveň obchodem.  Jsou situace, kdy názory zúčastněných stran jsou naprosto odlišné, a proto je dobré umět určité metody, které pomohou nalézt společné řešení, resp. vedou k dohodě.  Jedna z nejdůležitějších metod je KOMUNIKACE, neboť ona sama je jednou z příčin obchodu! Aby komunikace byla opravdu efektivní a přispěla k nalezení dohody, je nutné, aby všechny zúčastněné strany si navzájem naslouchaly!

Ničitel efektivní komunikace? EGO!

Ego jako první popsal významný psycholog Sigmund Freud. Jedná se o stav v mysli člověka, který v momentě odporu přepne racionální uvažování na negativně emotivní. Následně se dostává stav negativismus (odmítání navrhovaného a rezistentní přístup). Postupně se může tento negativismus stupňovat až ke hněvu, nepřátelství a mrzutosti.

Aby tedy každé jednání s obchodním partnerem, klientem, životním partnerem či dítětem bylo efektivní, je nutné vědomě potlačit tento jev. Je to možné a stačí si vědomě na to dávat pozor. Pokud se vám to podaří, jste na nejlepší cestě k dohodě!

Jak sociální masky ovlivňují obchod?

Každý z nás nosí nějakou sociální masku. Ať už je to vědomé či nevědomí, bráníme se tak naprosté otevřenosti vůči ostatním a odhalení svého vnitřního já. Pokud ale se nenaučíme sociální masky sundat, budeme úspěšní v obchodu?

Sociální maska vytváří bariéru mezi tím, co člověk cítí, a jak se chová. Lidé nosící sociální masky se vždy chovají tak, jak vyžaduje okolí či společnosti. Sami nezvládnou mluvit o svých pocitech, a pokud, tak jsou spíše negativní. Úsměv u těchto lidí není přirozený, je strojený či ironický.

Pokud chcete poznat, zda – li má člověk před vámi sociální masku, nechte promluvit svůj vnitřní hlas a vypněte racionalitu.

Jak se udržet na špičce obchodu a být neustále excelentní obchodníci?

Pokud chcete být stále pro klienty atraktivní a uzavírat s nimi opakovaně obchody, osvojujte si stále nové a nové metody obchodu. Na klienta musíte vždy působit energicky a inspirativně.

Ani ti nejlepší obchodníci nepracují sami. Mají své kouče, kteří jim ukazují další cesty. Nabíjí jim baterky novými nápady a možnostmi. Excelentní obchodník se bez kouče zkrátka neobejde!

Velká výzva, se kterou se setkávají nejen obchodníci, je neautenticita. Lidé mají dnes stále větší potřebu používat sociální masky. Mají je nasazené, aniž by si to uvědomovali.“ Petr Pacher

Celý rozhovor s panem Petrem Pacherem naleznete zde!


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner