Báje a mýty v psychologii – Když se věda stane příliš populární

Psychologie zasahuje do všech oblastí našeho života. Témata z jejího výzkumu jsou stále aktuální. Každý z nás se s množstvím poznatků vědeckého oboru psychologie jako setkává v praxi. Hledáme-li radu a porozumění, zamíříme právě do jejích vod. Psychologie se stala zaklínadlem dnešní společnosti – řešením všech reakcí na stres a loveckou výpravou ve jménu hledání klidu a vnitřní pohody.

Když se jakákoli věda stane populární a stále se o ní ve společnosti hovoří, její postavení a náhled publika na její výsledky se změní. Popularizace vědy je sice pozitivní jev, který může vzbudit o dané odvětví zájem a rozšířit důležité informace mezi širokou veřejnost, dává ale zároveň možnost velkému množství lidí hovořit o ní a stát se samozvanými odborníky.  Bohužel jakmile se věda dostane do rukou laické veřejnosti a chopí se jí média vznikají mýty a senzace. Každý má příležitost se k tématu vyjádřit na základě několika přečtených článků  bulvárních médií, magazínů či internetových příspěvků.

Stokrát opakovaná lež se stává pravdou

Jak praví známé přísloví, opakujte své tvrzení dostatečně často a nahlas a lidé tomu uvěří. Psychologie je věda, která v podstatě mapuje každou minutu našeho života, týká se každodenních záležitostí a všechny dokáže zaujmout svou rozmanitostí. O psychologii čteme, posloucháme o ní reportáže, debaty v rádiu i televizi. V tomto mediálním prostoru se tak i do oboru psychologie vkradl fenomén 21. století – DEZINFORMACE.

Všechno je relativní

Psychologie tím získala naneštěstí své vlastní mýty a pověry, které jsou nyní již natolik zažité, že jim velká část populace skutečné věří a podřizuje těmto představám a doporučením své životy. Lidé se snaží najít svůj celoživotní protějšek s rozdílnými zájmy a vlastnostmi, protože “protiklady se přece přitahují”, tráví čas zkrášlováním domácnosti a tříděním věcí, protože jejich “okolí je přece činí šťastnějšími”. Snaží se najít ideální práci, která je bude “bavit a naplňovat”, protože to je jediný způsob jak být šťastný. Hlídají si životosprávu i délku spánku, protože nechtějí rychle stárnout. Vyhýbají se situacím a činnostem, před kterými je na dnešní den varoval horoskop. Lidé si osvojili a zapamatovali neustále opakované mýty a jen těžko se jich budou zbavovat. Množství svépomocné literatury v knihkupectvích, psychologických blogů i obliba meditačních technik prokazuje, že lidé si populární (pseudo)psychologické mýty skutečně vzali k srdci.

Jak poznat falešnou zprávu

Rada, jak se nenechat zmást mediální masáží je jednoduchá. Tak jako u všech informací, které dostáváme, je nutné řídit se starým dobrým “důvěřuj, ale prověřuj”. Všechny zprávy a informace, které registrujete je vhodné si ověřit nejlépe v respektovaném odborném zdroji. Blogů, které budou podporovat tvrzení médií navzájem je nepřeberné množství. Chcete-li získat skutečně vědeckou odbornou radu a fakta, jděte ke zdroji. Zamiřte k regálům s odbornou literaturou, do univerzitních knihoven na weby profesionálních psychologů. Čtěte zdrojové studie a nikoli jen výtažky v krátkém příspěvku v sekci vztahy a zdraví nejužívanějších vyhledávačů. Jaké jsou nejčastější mýty?

V sérii několika článků se budeme věnovat těm nejznámějším a nejrozšířenějším psychologickým mýtům, se kterými jste se zaručeně sami potkali.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner