Báje a mýty v psychologii – když se věda stane příliš populární

Psychologie zasahuje do všech oblastí našeho života. Témata z jejího výzkumu jsou stále aktuální. Každý z nás se s množstvím poznatků vědeckého oboru psychologie jako setkává v praxi. Hledáme-li radu a porozumění, zamíříme právě do jejích vod. Psychologie se stala zaklínadlem dnešní společnosti – řešením všech reakcí na stres a loveckou výpravou ve jménu hledání klidu a vnitřní pohody.

Když se jakákoli věda stane populární a stále se o ní ve společnosti hovoří, její postavení a náhled publika na její výsledky se změní. Popularizace vědy je sice pozitivní jev, který může vzbudit o dané odvětví zájem a rozšířit důležité informace mezi širokou veřejnost, dává ale zároveň možnost velkému množství lidí hovořit o ní a stát se samozvanými odborníky.  Bohužel jakmile se věda dostane do rukou laické veřejnosti a chopí se jí média vznikají mýty a senzace. Každý má příležitost se k tématu vyjádřit na základě několika přečtených článků  bulvárních médií, magazínů či internetových příspěvků.

Stokrát opakovaná lež se stává pravdou

Jak praví známé přísloví, opakujte své tvrzení dostatečně často a nahlas a lidé tomu uvěří. Psychologie je věda, která v podstatě mapuje každou minutu našeho života, týká se každodenních záležitostí a všechny dokáže zaujmout svou rozmanitostí. O psychologii čteme, posloucháme o ní reportáže, debaty v rádiu i televizi. V tomto mediálním prostoru se tak i do oboru psychologie vkradl fenomén 21. století – DEZINFORMACE.

Všechno je relativní

Psychologie tím získala naneštěstí své vlastní mýty a pověry, které jsou nyní již natolik zažité, že jim velká část populace skutečné věří a podřizuje těmto představám a doporučením své životy. Lidé se snaží najít svůj celoživotní protějšek s rozdílnými zájmy a vlastnostmi, protože “protiklady se přece přitahují”, tráví čas zkrášlováním domácnosti a tříděním věcí, protože jejich “okolí je přece činí šťastnějšími”. Snaží se najít ideální práci, která je bude “bavit a naplňovat”, protože to je jediný způsob jak být šťastný. Hlídají si životosprávu i délku spánku, protože nechtějí rychle stárnout. Vyhýbají se situacím a činnostem, před kterými je na dnešní den varoval horoskop. Lidé si osvojili a zapamatovali neustále opakované mýty a jen těžko se jich budou zbavovat. Množství svépomocné literatury v knihkupectvích, psychologických blogů i obliba meditačních technik prokazuje, že lidé si populární (pseudo)psychologické mýty skutečně vzali k srdci.

Jak poznat falešnou zprávu

Rada, jak se nenechat zmást mediální masáží je jednoduchá. Tak jako u všech informací, které dostáváme, je nutné řídit se starým dobrým “důvěřuj, ale prověřuj”. Všechny zprávy a informace, které registrujete je vhodné si ověřit nejlépe v respektovaném odborném zdroji. Blogů, které budou podporovat tvrzení médií navzájem je nepřeberné množství. Chcete-li získat skutečně vědeckou odbornou radu a fakta, jděte ke zdroji. Zamiřte k regálům s odbornou literaturou, do univerzitních knihoven na weby profesionálních psychologů. Čtěte zdrojové studie a nikoli jen výtažky v krátkém příspěvku v sekci vztahy a zdraví nejužívanějších vyhledávačů. Jaké jsou nejčastější mýty?

V sérii několika článků se budeme věnovat těm nejznámějším a nejrozšířenějším psychologickým mýtům, se kterými jste se zaručeně sami potkali.