Psychologie chování davu – Síla i šílenství

Projevy lidského chování se mohou výrazně lišit na základě mezilidských interakcí. Jinak se chová člověk jako samostatný jedince a velmi odlišně se pak může chovat člověk jako součást anonymního davu. Právě psychologické projevy jednání davu a dopad na morální a hodnotový systém jedince je předmětem častého zkoumání.

Faktem je, že lidé se v rámci davu cítí býti anonymní, méně důležití a méně zodpovědní nejen za své chování, ale i za projevy ostatních a následky, které jejich řádění může mít.

Jednání v rámci skupiny lidí se dá rozřadit odborně do několika skupiny: Hromadné chování, masové psychické jevy a davové chování.

Hromadné chování je popisováno jako projev skupiny lidí v reakci na specifické životní okolnosti. Vliv neobvyklé situace, která způsobuje psychickou zátěž a skupina se tak stává celkem reagujícím na základě podnětů a determinujících faktorů. Lidé v takovém případě  podléhají schématu spontánního interakčního chování.

Masové psychické jevy jsou skupinovým chováním, které vzniká spontánně a bez předem plánovaného vývoje. Takové projevy jsou nejen neorganizované, ale také zcela nepředvídatelné a jsou závislé na stimulaci skupiny. Masové psychické jevy můžeme vidět například během koncertů oblíbených hudebníků a v publiku divadelních představení. Projevy přízně a ocenění nebo naopak neporozumění a nechuti jsou závislé na tom, jak se skupina lidí stimuluje zážitkem a jejich ovace jsou masovým psychickým jevem. Začne- li tleskat a hvízdat několik jedinců, za krátko se k nim zbytek publika zpravidla přidá.

Chování davu je definováno jako aktivní uskupení, které je spojeno s negativními projevy skupinového chování. Dav tedy nejčastěji popisujeme jako:

  1. agresivní – který terorizuje nebo ničí své okolí
  2. unikající – panika způsobená například při požáru
  3. získávající – skrze rabování, loupeže,…
  4. výrazový – manifestace a demonstrace

Pro chování davu platí, že se jedná o větší uskupení lidí, kteří vstupují do interakce na veřejném místě a jsou obvyklou součástí života ve městě. Davem se stává skupina lidí čekající na MHD, publikum v divadle, lidé v nákupním centru. Dav se většinou projevuje fyzickou stísněností okolí. Na základě okolností získává dav naprosto jiné a nové vlastnosti, než mají jedinci, kteří jej tvoří.

Pravidlem pro chování davu je ovšem fakt, že lidé ztrácí vědomou osobnost a pocity a myšlenky davu se zaměřují jedním směrem. V rámci procesu identifikace s davem se vytváří tzv. kolektivní duše. Je přechodná a má velmi specifické vlastnosti. V závislosti na kolektivní duši pak jedinci jednají jinak než by se zachovali individuálně. Vzniká jediná duše davu, který cítí, myslí a jedná organizovaně jako nová bytost. Tomuto psychologickému jevu se odborně říká zákon duševní jednoty davu.

Dav se pak chová jako primitivní jedinec – jeho inteligence klesá stejně úměrně tomu, jak stoupá jeho ochota a schopnost přejít v činy. Dav je charakterizován podle své velikosti, tvaru a vnitřní podstruktury. Důležitá je také polarizace davu závisející na orientaci řečníka.

Mezi další vlastnosti, které je možné u davu pozorovat, patří pohyb, šíření informací a jejich percepce, popudlivost, davová logika a sugestibilita.

Davové šílenství je nejčastěji užívaná fráze ve spojitosti s popisem chování davu. Není sice naprosto přesná, ale laicky oblíbený popis složitého psychologického jevu.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner