Jednotná moc davu – Více je někdy méně

Říká se, že víc hlav víc ví a ve větším počtu osob se náročné situace zvládají snáze. Bohužel tyto moudra v reálném světě narážejí na zákony psychologické praxe a na jsou popírány chováním davu.

V předešlém článku jste se dočetli, jak funguje myšlení davu a jak se z inteligentních lidí stává v rámci skupiny primitivní jedinec reagující na základě jednoduchých podnětů a pudů. Tyto vlastnosti se odrážejí také v jeho chování ke druhé straně. Pokud se v davu někdo zraní, potřebuje pomoc nebo nastane další neobvyklá situace, jedinci nezareagují.

V jednotě je síla, ale za množstvím se skrývá také ignorace

V okamžiku kdy se jednotlivec stane součástí davu, ztrácí pocit vlastní zodpovědnosti, vědomí svých hodnot a morálních zásad a také schopnost rozhodovat a jednat dle svého vlastního uvážení. Právě v takovém okamžiku se stane, že vám i ten nejsoucitnější a nejobětavější člověk odmítne pomoci. Nehne prstem, pokud omdlíte na chodníku vedle něj. Nezastane se ženy, na které je pácháno násilí. Nezastaví zloděje, který právě mizí s vaší kabelkou.

Klamný pocit bezpečí na rušné hlavní třídě plné lidí a za bílého dne je zcela popírán psychologickou praxí i protokoly policie. Je mnohem pravděpodobnější, že se zločin odehraje všem na očích a nikdo se neodhodlá zakročit. Naopak pokud se ocitnete v noci na tmavé ulici sama jen s útočníkem a náhodným kolemjdoucím, tento neznámý bude mít logicky větší pocit zodpovědnosti a pomůže vám, protože je v daný okamžik jediným, kdo tak může učinit.

Ačkoli se zdá tato logika pokřivená, je založena na mnohaletých sociologických a psychologických výzkumech. Chování davu vůči jednotlivcům je ukázkou ignorace nebo agresivity. Jednoduché vnímání davu nebere v potaz složitější pocity.

Určitě vám někdy při instruktáži o bezpečnosti radili, ať raději křičíte “Hoří!” namísto zažitého “Pomoc!”. Pomoci se totiž dovolat nemusíte, ale požár ohrožující zájmy všech a jejich přežití, donutí k akci zpravidla kohokoli.

Dalším faktorem, který hraje roli, kromě zákonu chování davu je také pasivita přihlížejících rozšířená především ve velkých městech, kde se již samotnou existencí stáváte anonymní bytostí. Pasivita kolemjdoucích je v takovém případě zapříčiněna dvěma prvky:

  1. Neschopnost rozpoznání naléhavé situace – často je bezvládně ležící člověk nebo bitka na ulici považována za záležitosti bezdomovectví a panující sociální tabu utvrzuje společnost, že je v jejich zájmu držet se od takového jevu dál
  2. Pluralitní ignorace – v okamžiku, kdy zahlédnete někoho ležet na ulici, násilí nebo automobilovou nehodu a nejste na místě jen vy sami, utíkáte se pohledem o radu, jak postupovat k ostatním. Pokud vidíte, že všichni ostatní na základě stejných vizuálních informací neshledali za nutné zasahovat a situaci vzít na vědomí, pak i vy s klidným svědomím (spoléháte nejen na svůj ale i na jejich kolektivní úsudek) jdete dál.

Tyto dva fenomény městského prostředí jsou dalším důvodem, proč se nespoléhat na pomoc větší skupiny lidí. Pokud máte na ulici akutní problém a potřebujete pomoc, řešením je oslovit jedince. Odchytit, zavolat a vybrat si z davu bezejmenných tváří člověka, který posléze musí reagovat na váš podnět a nemůže se dále skrývat v oblaku anonymity. Jakmile se vám podaří oddělit jedince od stáda, on sám vám pak může pomoci zastavit další osoby pro pomoc. Proto nevolejte do davu o sanitku nebo policii, udělejte několik kroků, chytněte kolemjdoucího za paži a přikažte mu ambulanci zavolat. Tím udělíte jasné pokyny a máte naději, že vaše potřeba pomoci bude naplněna.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner