Demence vs. Alzheimer: Kdo nám krade vzpomínky

Lidská schránka je křehká a spolu s věkem její schopnosti a odolnost ještě více slábne. Stáří přináší mnohá úskalí. Jedním z nejhorších následků stárnutí je ztráta vzpomínek a osobnosti zapříčiněná demencí. Bohužel o své životy přicházejí lidé nejen ve stáří, ale i v mladém věku kvůli neurologickým poškozením způsobeným řadou faktorů. Neurologická kognitivní postižení se mohou začít projevovat již kolem 30-40 roku života.

 

Demence nebo Alzheimer, je v tom rozdíl?

Demence se netýká jen pokročilého věku, má několik forem a jednou z nich je také nechvalně známá Alzheimerova choroba. Obě varianty nemoci jsou o to zákeřnější, že se na ně nedá připravit a nedají se vyléčit. Jejich průběh lze oddálit a riziko zmenšit správnou dietou, životosprávou, cvičením, dostatkem spánku a minimalizováním stresu v našem životě. Nicméně faktory, které způsobují ztráty paměti a kognitivních funkcí až dočista rozloží naši osobnost nejsou doposud jisté. Riziko zvětšují genetické předpoklady a výskyt nemoci v rodině, vyšší míra stresu a špatná životospráva. Nemoci nevznikají na psychickém základu, ale mají fyzický neurologická základ. Jedná se o rozpad nervových spojení a degradace mozkové tkáně zodpovědné za kognitivní funkce. Alzheimerova nemoc má délku trvání 5-8 let a ve většině případů končí úmrtím. Je to jedna z nejhorším nemocí, která připraví pacienta o vzpomínky, motivaci, osobnost, kognitivní funkce a schopnost soběstačnosti. Postižené osoby jsou v pozdějším stádiu plně odkázány na pomoc druhých.

Jaké jsou příznaky?

Prvním příznaky jsou většinou potíže s pamětí při demenci častěji s tou krátkodobou, kdy nemají dotyční problém vzpomenout si, co se stalo před deseti lety, ale nezapamatují si, co jste jim říkali před pár minutami. Nervové spojení, které mělo přijmout a uložit vzpomínky zkrátka nepracuje a vzpomínka nebyla zpracována. Pro Alzheimerovu chorobu platí, že se pacient snáze rozpomene po delším čase i na dávné vzpomínky, ale jeho krátkodobá paměť je na tom lépe. Alzheimerova choroba totiž sice nezamezuje vytvoření nových nervových spojení k vzniku a uložení vzpomínky, ale oslabuje a postupně ničí spojení, která již jsou vytvořena. Při této variantě choroby vám tedy nemocná například o hodinu později je schopen odpovědět na základě starší vzpomínky na otázku, jen mu to mnohem déle trvá. Pokud je ovšem nervové spojení stále funkční, má šanci si vzpomenou ovšem s obtížemi a po delším časovém úseku.

Hlavní příznaky neurologického onemocnění?

  • problémy s pamětí
  • problémy s myšlením a plánováním
  • problémy s vyjadřováním
  • neschopnost rozpoznávat lidi či věci
  • změna osobnosti

Alzheimerova nemoc postihne nejen paměť, ale také komunikační schopnosti, myšlení, úsudek, učení a má vliv na společenský i pracovní život člověka. Jejich první projevy mohou být zaměněny za roztržitost, únavu, stres. Ovšem neměli by být podceňovány.