Demence vs. Alzheimer – Kdo nám krade vzpomínky?

Lidská schránka je křehká a spolu s věkem její schopnosti a odolnost ještě více slábne. Stáří přináší mnohá úskalí. Jedním z nejhorších následků stárnutí je ztráta vzpomínek a osobnosti zapříčiněná demencí. Bohužel o své životy přicházejí lidé nejen ve stáří, ale i v mladém věku kvůli neurologickým poškozením způsobeným řadou faktorů. Neurologická kognitivní postižení se mohou začít projevovat již kolem 30-40 roku života.

Demence nebo Alzheimer, je v tom rozdíl?

Demence se netýká jen pokročilého věku, má několik forem a jednou z nich je také nechvalně známá Alzheimerova choroba. Obě varianty nemoci jsou o to zákeřnější, že se na ně nedá připravit a nedají se vyléčit. Jejich průběh lze oddálit a riziko zmenšit správnou dietou, životosprávou, cvičením, dostatkem spánku a minimalizováním stresu v našem životě. Nicméně faktory, které způsobují ztráty paměti a kognitivních funkcí až dočista rozloží naši osobnost nejsou doposud jisté. Riziko zvětšují genetické předpoklady a výskyt nemoci v rodině, vyšší míra stresu a špatná životospráva. Nemoci nevznikají na psychickém základu, ale mají fyzický neurologická základ. Jedná se o rozpad nervových spojení a degradace mozkové tkáně zodpovědné za kognitivní funkce. Alzheimerova nemoc má délku trvání 5-8 let a ve většině případů končí úmrtím. Je to jedna z nejhorším nemocí, která připraví pacienta o vzpomínky, motivaci, osobnost, kognitivní funkce a schopnost soběstačnosti. Postižené osoby jsou v pozdějším stádiu plně odkázány na pomoc druhých.

Jaké jsou příznaky?

Prvním příznaky jsou většinou potíže s pamětí při demenci častěji s tou krátkodobou, kdy nemají dotyční problém vzpomenout si, co se stalo před deseti lety, ale nezapamatují si, co jste jim říkali před pár minutami. Nervové spojení, které mělo přijmout a uložit vzpomínky zkrátka nepracuje a vzpomínka nebyla zpracována. Pro Alzheimerovu chorobu platí, že se pacient snáze rozpomene po delším čase i na dávné vzpomínky, ale jeho krátkodobá paměť je na tom lépe. Alzheimerova choroba totiž sice nezamezuje vytvoření nových nervových spojení k vzniku a uložení vzpomínky, ale oslabuje a postupně ničí spojení, která již jsou vytvořena. Při této variantě choroby vám tedy nemocná například o hodinu později je schopen odpovědět na základě starší vzpomínky na otázku, jen mu to mnohem déle trvá. Pokud je ovšem nervové spojení stále funkční, má šanci si vzpomenou ovšem s obtížemi a po delším časovém úseku.

Hlavní příznaky neurologického onemocnění?

  • problémy s pamětí
  • problémy s myšlením a plánováním
  • problémy s vyjadřováním
  • neschopnost rozpoznávat lidi či věci
  • změna osobnosti

Alzheimerova nemoc postihne nejen paměť, ale také komunikační schopnosti, myšlení, úsudek, učení a má vliv na společenský i pracovní život člověka. Jejich první projevy mohou být zaměněny za roztržitost, únavu, stres. Ovšem neměli by být podceňovány.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner