Mediální dieta jako bojovník proti vlivu médií

Každý den jsme zahlceni negativními zprávami a reklamami, které jsou šířeny skrze média. Dříve se to týkalo hlavně novin, rádia a televize, dnes se k tomu však přidal silný hráč v podobě internetu, který můžeme sledovat díky počítačům i mobilním telefonům. Sociální sítě vytvořily novu dimenzi tohoto problému. Situace začíná být neúnosná. Jak efektivně zabránit tomu, aby nás média ovlivňovala?

Síla negativních zpráv

Z poznatků vyplývá, že negativní zprávy jsou lidmi vyhledávány více než pozitivní zprávy. Media proto uspokojí pobídku. Zprávy tedy tvoří z velké části špatné zprávy, které jsou prokládány v menší míře těmi dobrými, a to nás může negativně ovlivňovat. Poptávka po negativních zprávách má však své vysvětlení.

Toto chování má kořeny v evolučním vývoji. Citlivost vůči negativním zprávám totiž již u našich předků zajišťovala snížení rizika ohrožení. Jsme totiž dopředu o možných ohrožujících situacích informovaní, proto si na podobné situace můžeme dát pozor a můžeme se na ně připravit. V dnešní době jsme však těmito informacemi přehlceni, proto nemusí být efektivními pomocníky.

Špatné zprávy, či reklamy mohou mít na člověka negativní vliv. Mohou způsobovat beznaděj, zkreslovat náš úsudek o světě či nesprávně působit na naše rozhodování. Jako první reakce se nabízí bojovat proti samotnému výskytu těchto zpráv, informací a reklam. Změnit však fungování médií je obtížný a komplexní úkol. Je zde však jiná možnost obrany a to na úrovni každého jedince.

Mediální dieta

To, jak necháme na sebe média působit, ovlivňuje naše postoje, ale také emoce a pohled na svět. Proto je vhodným řešení mediální dieta – vyvarovat se mediálnímu tlaku, který na nás působí. K tomu pomáhá osvojit si dovednosti, které vedou k efektivnímu třídění a posuzování informací. Jednou, zásadní z nich, je kritické myšlení. To zahrnuje posouzení zdroje, ze kterého informace pochází, zhodnocení důkazů o platnosti těchto poznatků a také zamyšlení se nad tím, v jakých situacích a případech tato informace platná je a kdy není. Pomáhá se také zamyslet, v jakých situacích zprávy z médií vyhledáváme a kde je hledáme.

Pokud již věnujeme čas sledováním zpráv, je vhodné se zaměřovat na kvalitní zdroje spíše než líbivý obsah a formu. Je to ochranou proti polopravdám, které jsou často v mediích šířeny a je to také prevencí před zbytečnou panikou, která vzniká z událostí a poznatků, které možná vůbec neodrážejí realitu.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner