Proč lidstvo miluje příběhy

Od počátku věků, kam až sahají archeologické nálezy a písemné prameny, lidé si vždy vymýšleli a vyprávěli příběhy. Historie našeho druhu je jeden velký příběh. Proč si ovšem začali kdysi v jeskyni pravěcí lidé s omezenou škálou vyjadřovací prostředků vymýšlet příběhy a malovat je na zeď?

Ze stejného důvodu, proč my dnes čteme knihy a sledujeme televizi. Ze stejného důvodu, z jakého si vymýšlíme výmluvy a omluvy ve formě souvislých vět mapujících nějakou situaci a vysvětlujících smysl našeho jednání. Protože lidé příběhy prostě milují, lépe jim rozumí a snadno na ně reagují. Náš mozek je tak zkrátka nastaven. Jakmile nám podáte příběh, ztotožníme se s ním a jeho postavami, pociťujeme emoce a přijímáme věci za dané. Příběhy totiž dávají našemu životu a celé situaci smysl, uvádějí věci do kontextu a nastolují pocit propojení – ztotožnění s dějem a postavami. Darují nám pocit již známého, přinášejí nám emocionální souznění a intimitu.

Neil Gaiman, jeden z nejznámějších autorů fantasy příběhů pro děti i dospělé tvrdí, že naše budoucnost závisí na knihovnách a knihách samotných. Protože čtení rozvíjí naši fantazii, poskytuje nám únik od reálného světa, dává možnost skrze hrdiny příběhu zažít a pocítit emoce a situace, jež by v našem životě nikdy nenastaly.

V historii lidstva byly příběhy používány k vysvětlení věcí, jimž naši předkové nerozuměli. Například přírodní jevy jako je počasí, fyzikální zákony, smrt. Všechna velká náboženství jsou založena na příběhu a fungují na principu dodávání naděje a možnosti představit si velmi jasně hlavní hrdiny. Poučit se a stát se součástí příběhu. Církve je tak vždy používaly k ovlivnění populace a nasměrování společnosti tam, kam bylo zrovna vhodné se pro jejich zájmy vydat. Antické báje a pověsti, antropomorfní řecký panteon i pohanské tradice jsou důkazem vlivu, jaký mají příběhy na lidské pokolení. Temná staletí středověku překonala evropská společnost jen díky křesťanství – příběhu Ježíše Krista.

Příběhy stojí za vznikem umění, divadla, literatury i politiky. Co dělají lidé nejraději? Povídají si, sdílejí informace a klepy – příběhy. Společnost stojí na příbězích. Dnes nám příběhy více, než kdy dřív umožňují snít. Příběhy lidí nás nutí udělat něco nového, dobrého, radikálního. Pomoci nebo poučit se. Souznít i nesouhlasit.

Je vědecky prokázáno, že čtení snižuje stres a příběhy nás dokáží oddálit od propadu do deprese. Proto čtěte, vypravuje příběhy a pokud potřebujete někoho zaujmout, nedávejte mu jen odrážky a holá fakta, spojte je v příběh. Poskytněte mu možnost se s vámi sblížit na meta úrovni. Až se budete příště omlouvat, že jdete pozdě na důležitou poradu nebo budete někoho žádat o pomoc, povězte mu celý příběh, který k situaci vedl. Svěřte mu kousek svého životního příběhu a on vám věnuje ten svůj.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner