Emoce v komunikaci

Emoce hrají velice důležitou roli při komunikaci. Pokud si uvědomíte, jakou emoci druhá strana prožívá během hovoru s vámi, můžete s ní navázat takový vztah, který povede k porozumění.

Emoce se dají rozdělit na škále od těch nejvíce negativních, až po velice pozitivní. Každou z těchto emocí prožívají lidé subjektivně, a tedy rozdílně. Všeobecně se však emoce člení do 3 základních skupiny a každý z nich má typické charakteristické rysy.

Do první skupiny patří emoce extraverzní. Typické pro tuto skupinu je to, že lidé, kteří je prožívají, jsou plní energie. Pro všechny je tedy velice příjemné být v jejich společnosti, neboť energie z nich přímo tryská.

Do druhé skupiny patří dynamické emoce. Jak již samotný název napovídá, jejich průběh je velmi dynamický. Zpravidla tedy netrvají příliš dlouho, jelikož jsou pro člověka, i jeho okolí velice nepříjemné.

Do třetí skupiny se řadí introverzní emoce. Ty jsou pravým opakem prvním skupiny. Tedy lidé prožívající tyto emoce jsou zaměřeni dovnitř a sem také stahují své okolí. Pokud se ocitnete v jejich přítomnosti, může vás přepadat beznaděj nebo únava.

A jak tedy emoce využít v komunikaci?

Pokud se setkáte s novým klientem či obchodním partnerem, zajímají vás především jeho akutní emoce, neboli ty, které prožívá právě v danou chvíli. Tím, že se vám podaří správně určit jeho prožívání, můžete se snadněji naladit „na jeho vlnu“ a dosáhnout tak porozumění.

Případně, pokud se bude daná osoba nacházet v negativních emocích, je možné ji konkrétními praktikami dovést na ty pozitivní. Zde je ovšem velké nebezpečí toho, že nemusíte emoci správně odhalit. Nejdříve tedy trénujte na sobě a na osobách vám blízkých a rozpoznávejte konkrétní emoce. Také vy sami musíte mít svoje emoce zcela pod kontrolou.

Když už známe všechny tyto základní informace o emocích, je dobré si ještě připomenout základní pravidlo komunikace. Není až tak moc důležitý obsah sděleného, naopak největší důraz by měl být kladen na formu sdělení! I svému šéfovi můžete sdělit kritiku, pokud bude vhodně zvolená forma a použité emoce. Samozřejmě přiměřeně.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner