Emoční inteligence – Lidé na správném místě

Při každodenních úkolech se setkáváme s lidmi. Ať už jsou to členové rodiny, kolegové, úředníci, prodavači v obchodech nebo spolucestující v MHD. Ne vždy a všude máme náladu na společnost a rozhovor. Pokud vás při ranním vstávání s ještě zalepenýma očima při vaření prvního hrnku kávy někdo radostně pozdraví a začne si zvesela povídat, může to náš den nakopnout a to ne vždy pozitivním směrem. Jsou prostě situace, kdy je dobré mluvit a kdy ne. Jsou lidé, kteří chtějí sociální interakci a tací, kteří se raději zahloubají ve svých myšlenkách. Poznat o jakou osobu a situaci se jedná není hračka. Ani v případě, že s danou osobou žijete, trávíte spoustu času a znáte její návyky.

Umění číst v lidském chování a emocích a pokud možno zareagovat odpovídajícím způsobem, je nedocenitelný lidský kapitál. Odborně se nazývá emoční inteligence a není spojena s inteligencí obecnou, naopak lidé s příliš vysoký IQ velmi často emoční inteligenci postrádají nebo je u nich rozvinuta na velmi nízké úrovni. V zásadě z pozorování vyplývá, že lidé s průměrnou inteligencí jsou emocionálně mnohem vnímavější. Mají empatii a dokážou si z reakcí lidí a jejich gest, mimiky a chování přečíst, jaký přístup daná osoba a situace vyžaduje.

Vládnoucí nebo ovládaný – emoce vs. člověk

Emoční inteligence je v psychologii mladý termín. Byl poprvé použit v 90. letech a je definován jako schopnost člověka zvládat své emoce a vcítit se do emocí ostatních. Emoční inteligence je to, co nám umožňuje nepodlehnout návalu emocí v nevhodné situaci a porozumět emocím projeveným druhými. Schopnost plynule se pohybovat v lidské společnosti a minimálními dopady na naše sociální postavení a psychiku okolí. Podle Daniela Golemana, který koncept emoční inteligence, měřený pomocí emočního kvocientu, představil, jsou základní rysy:

 1. schopnost poznat a uvědomit si vlastní emoce
 2. zvládat práci s vlastními emocemi, jejich optimalizaci v projevu a redukci dopadů na naše chování
 3. schopnost využít emoce a přispět k vlastní motivaci
 4. vnímat emoce ostatních lidí
 5. pracovat s empatií v mezilidských vztazích – rozvíjet vztahy a využít našeho porozumění motivaci a chování druhých, stejně tak využít svých emocí k uskutečnění jejich porozumění našich motivům

K těmto základním prvkům emoční inteligence lze přiřadit ještě některé vlastnosti a projevy, které můžeme vědomě trénovat a rozvíjet, i když naše přirozená úroveň emoční inteligence je nižší než bychom rádi. Emoční inteligence je velmi užitečná schopnost a je dozajista užitečné ji rozvíjet i přesto, že nás její přímý nedostatek netrápí. Nikdy neuškodí, být ještě lepší a porozumět lidem o něco lépe.

Jak rozvinout emoční inteligenci?

 1. Buďte pozitivně naladění a nenechte své okolí připravit vás o vnitřní klid a radost
 2. Dopřejte si dostatek spánku, v němž se srovnáváme se svými pocity a událostmi z celého dne – odpočinek těla i vědomí je důležitý.
 3. Vyhněte se látkám, které uměle ovlivňují vaši náladu – káva, alkohol, léky,…
 4. Naučte se vyhnout nepřirozenému stresu a udělejte si čas pro sebe – nebuďte otroky moderních technologií 24/7. Stres snižuje naši schopnost ovládat své emoce.
 5. Přemýšlejte o věcech, které nás těší a za které jsme vděční. Jedním z klíčů ke spokojenému životu, je být vděčný a ocenit, co nám život dává.
 6. Netrvejte na dokonalosti a dokáže přijímat lidi i věci s jejich drobnými chybami a nedostatky, přehnaná očekávání nevedou k pozitivním emocím a podporují stres
 7. Nenechte se otrávit lidmi s negativistickými a nepřátelskými postoji.
 8. Promíjejte a odpouštějte chyby druhých i své vlastní, nedržíme se záporných emocí jako je vztek, zášť, nenávist, žárlivost,…
 9. Ne vždy musíme za své laskavosti a pomoc dostat něco na oplátku, dělejte věci i jen proto, že vás baví, pomáhají a podporují pozitivní změny. Nečekejte na odměnu.
 10. Snažte se brát v potaz své vlastní silné a slabé stránky, být k sobě upřímní a nenutit se do věcí, které nás nebaví a nejdou nám, za každou cenu. Naučte se sobě i svému okolí říkat NE.
 11. Nenechte se vyvést z míry reakcemi okolí a změnami, buďte trpělivý a pružní. Přijímejte změny jako součást života a dejte sobě i okolí šanci se přizpůsobit, než začnete hodnotit a odmítat už z principu.
 12. Projevujte zájem o ostatní a nebojte se o pocitech mluvit. Snažte se vždy, co nejpřesněji pojmenovat, co cítíte a předat tuto informaci aniž byste se nechali pocite ovládnout.

Tyto principy nám mohou pomoci, zvládat stres a projevovat emoční inteligenci i tehdy, když to pro nás není přirozené a kdy by nás rozumové jednání mohlo zklamat. Je důležité při kontaktu s ostatními nejednat jako individuum, ale jako součást lidské společnosti. Mezilidské vztahy jsou to, co nás nutí jít stále ku předu a činí nás lepšími.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner