Sociální resilience – Jak jsou lidé odolní?

Člověk obývá planetu tisíce let. Civilizace vznikají a zanikají. Národy se stěhují a mizí. Lidé v minulosti přestáli války, přírodní katastrofy i epidemie. Dnes se lidstvo potýká stále s nehostinnými životními podmínkami, s tsunami, záplavami, zemětřesením, válkami i terorismem.

Pro obyvatele mnoha zemí je riziko smrti a ztráty blízkých denním chlebem. A přesto dokáží každé ráno vstát a jít do práce a do školy. Pracovat, milovat a jít dál. Na kolik jsme odolní a jestli se dokážeme vzpamatovat z prožitého traumatu ovlivňuje lidská resilience.

Co je to resilience?

Zjednodušeně je v sociologii a psychologii resilience definována jako schopnost či kapacita člověka vrátit se zpět k více či méně normálnímu životu i přesto, že prožije trauma, katastrofu a ztrátu. Je to schopnost přežít, nezlomit se a neztratit vůli pokračovat dál. Právě tato schopnost je pozorovatelná na úrovni jedinců, například přeživších koncentračních táborů, komunit i národů. Pojem resilience pochází z přírodních věd, kdy se tímto termíne popisovala schopnost materiálů pod tlakem vnější síly, se nezlomit/nerozbít, ale ohnout se absorbovat sílu, adaptovat se na podmínky a v okamžiku, kdy přestane vnější síla působit, vrátit se zpět do původního stavu. Nebo alespoň do tvaru a stavu co nejpodobnějšího tomu původnímu. Čas, který zabere návrat k původnímu stavu je měřitelným ukazatelem resilience. Tento jev je vlastní také člověku. Lidé jsou schopní přizpůsobit se i velmi obtížným podmínkám. Ne všichni však máme stejnou míru resilience. Na jejím posílení můžeme ovšem vědomě pracovat. Není to lehká cesta, ale v případě, že nás postihne nějaká tragická událost, nám právě schopnost resilience může zachránit život.

Jaké faktory mají vliv na individuální resilienci?

V případě jednotlivců jsou prvním předpokladem resilience její psychické schopnosti vědomě ovládat své emoce, nedávat průchod silným projevům neracionálních emocí. Schopnost zvládnout nával hněvu, smutku i strachu. Udržet si optimismus a vždy se snažit uvidět cestu vpřed. Myslet na budoucnost jako na jistou věc. Nepochybovat o svém vlastním přežití a schopnostech. Mít smysl života. Najít jej v lásce k rodině, přátelům, hudbě nebo světu. Není důležité jestli věříte v nějakého boha či vědu. Snažit se nebrat nic jako samozřejmost a být vděční za vše, co nás potká. Tím se vyhneme stresové reakci a impulzivnímu chování, které by nás zbytečně vyčerpalo. Smyslem resilience není projevit odpor, ale i přes vliv nepřízně osudu se nenechat porazit. Někdy je rozumnější přežít i za cenu ústupku, který budete moci v budoucnosti napravit a popojít o dva kroky vpřed.

Pokud jste ve stresu a nevidíte smysl ve svém snažení, pak jsou traumatické okolnosti příliš intenzivní a jejich dopad na vás je o to větší. Jak se vyrovnáme s negativními zkušenostmi je na nás a našem postoji. Pokud překonáme krizi, máme naději se brzy vrátit k normálnímu životu, pokud se jí ovšem necháme pohltit a zadusit, pak nás nic dalšího čekat nemusí.

Pro názornou představu je resilience popisována jako mladý strom, který se pod vlivem bouře ohýbá až k zemi. Když však bouře ustane, strom se vrátí do původní polohy. Pokud by strom zůstal pevně stát, bouře ho dříve či později zlomí a pak již nebude návratu, strom bude mrtvý a navždy zlomený. Tak sociologové popisují princip resilience.

V případě národní resilience se hovoří o faktorech národního povědomí a společných dějin/kultury, osobě charismatického vůdce, důvěry ve vládní struktury, ochota lidí bojovat za svůj národ, uvědomění a identifikace národa proti vnější hrozbě a schopnost vedení učinit racionální volby. S pomocí těchto prvků je národní resilience použitelná v krizových situacích a může zachránit národ od nerozumného válečného konfliktu, před panikou a roztříštěním národa vlivem nepřátelského chování či útoku.

Posílením naší vlastní resilience dokážeme lépe odolávat negativním zážitkům a udržet si stabilní emocionální hladinu a posunout se o kus dál. Individuální rovina resilience se pak odráží v komunitě i v národní schopnosti odolat negativním vlivům.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner