Sním či bdím – Iluze aneb zmatení smyslů

Svět kolem nás známe díky vnímání, které nám vnější svět přiblíží a zobrazí ve formě srozumitelné pro naše vědomí. Vnímání je proces, který závisí na správné funkci našich smyslů. Jakmile některý ze smyslů nepřenáší podněty, nejsme schopni získat kompletní obraz.

Ze smyslových orgánů se dostávají vjemy pomocí nervových vláken a spojů až do mozku, kde se zobrazí všechny vjemy v jeden kvalitní odraz skutečnosti. V případě, že všechny části fungují, jak mají, získáme realistický obraz našeho okolí.

Nevinným obalamucením našich smyslů jsou smyslové klamy, které vznikají nedokonalostí našich smyslů jako například objekty ponořené do vody: rovná hůl, která se bude jevit zlomená atd.

Mnohem častěji ovšem iluze a halucinace nesou diagnózu poruchy vnímání. Mezi poruchy vnímání kvalitativního charakteru se řadí iluze, halucinace a gnostické poruchy.

Tyto poruchy se projevují zvýšenou nebo naopak sníženou kvalitou vnímání. Oba extrémy připravují naše vnímání o přesnost a ohýbají tak obraz, který si o skutečnosti vytvoříme. Námi vnímaný obraz není realistický a může nám způsobit potíže nebo i různá nebezpečí.

Iluze

Iluze se může se týkat všech smyslových vjemů. S iluzemi se občas potýkají i psychicky naprosto zdraví lidé. Nejčastěji iluze zatnou svůj dráp do lidí při únavě nebo vysokém emočním vypětí, pokud má dotyčný strach, obavy nebo trpí fobií například ze tmy, hadů, pavouků… pak se i nejasný stín, hra světel může změnit v objektu našeho děsu.

Akustické (sluchové) – v běžném zvuku slyšíme něco jiného (v šumění větru slyšíme lidské hlasy, pláč dítěte) v hučení vody vlak …

Optické (zrakové) – iluze deformuje obraz, který vidíme (místo stínů a světel vidíme postavy, objekty…)

Olfaktorické (čichové) a gustatorické (chuťové) – iluze představuje změněné či zvláštní vnímání pachů, chutí

Taktilní (hmatové) – iluze změní vnímání dotyku, například pásek od hodinek vnímáme jako stistk od cizí ruky, nebo dotek látky jako dotyk člověk, poryv větru jako dotyk živé osoby…

Kinetické (pohybové) – iluze nám přináší mylné vnímání pohybu kolem nás i našeho těla nebo jeho částí

Viscerální (útrobní) – například pocit změn ve vlastním těle, v jeho vnitřnostech

Iluze mohou být zábavou na jevišti během kouzelnického představení nebo v kině, cirkuse či divadle, kde jsou záměrně plánované a slouží k legraci a zamyšlení. Nastávají-li však iluze bez zjevné příčiny, v běžném denním fungování jsou prvním varováním před psychickou poruchou vnímání a mohou být nejen nepříjemné a děsivé, ale také životu nebezpečné. Omezují naše vnímání reality, nutí nás jednat jinak, než odpovídá stavu našeho okolí a situaci. Mohou nás přivést do stavu, kdy nebudeme schopni věřit sami sobě ani svým smyslům. Nenechte se proto zmást iluzemi.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner