Intuice – Šestý smysl, který neposloucháme

Když se řekne intuice, mnoho lidí tento pojem odsoudí jako nesmysl. Jsou to především ti lidé, kteří svému slabému vnitřnímu hlásku nenaslouchají a kteří jej přes své hlučné životy a myšlenky neslyší.

Intuice je založena na psychologii člověka, je lidem daná od narození a pomáhá nám se rozhodnout rychleji, ačkoli nevíme proč. Intuice není žádná magie a čáry, jedná se o schopnost našeho podvědomí varovat nás a nasměrovat, aniž bychom plně rozuměli všem detailům daného problému. Podvědomí totiž skrze poznávací procesy a zkušenosti z minula, mnohem rychleji dokáže vyhodnotit naši situaci. Jednáme instinktivně. Jsou to procesy, které nestíháme postřehnout naším vědomím uvažováním a přichází k nám v podobě intuice.

Z latiny In-tuero = doslova vhled,náhled. Náhlé pochopení situace a věcí kolem, rychlé rozhodnutí, které nebylo dosaženo skrze naše vědomé uvažování a logiku. Intuice nám jednoduše vnukne pocit, že je nám věc jasná a nabydeme jistoty, že právě toto rozhodnutí je správně.

Intuitivní přístup v praxi

V některých oborech je intuitivní přístup ignorován a nebo dokonce zakázán. V jiných profesích je naopak tím, co pomáhá k dokonalosti a záchraně lidských životů. Intuice není věda. Je to schopnost naslouchat svému podvědomí.

Intuicí se zabývaly antičtí filozofové jako například Platon i zástupci německé moderní filozofie, kteří v ní viděli způsob poznání skrze smysly. Opak racionálního odůvodnění věcí. Dnes je intuice předmětem rozsáhlých výzkumů psychologie počínaje Carlem Yungem. Základem psychologického experimentálního výzkumu intuice jsou dva předpoklady. Zaprvé intuice je jedinečná a každý ji využívá a vlastní v jiné míře. Zadruhé existují dva způsoby poznání. Intuitivní přístup je založený na nevědomí, je rychlý, bezbolestný a nevyžaduje velkou námahu ani soustředění. Má obrovskou kapacitu. V opozici mu stojí druhý přístup k poznání, vědomý, řízený, mnohem pomalejší s malou kapacitou, nutností soustředění a zapojení logického myšlení.

Naslouchejte slabému hlásku

Ačkoli intuici mnohdy neposloucháme, v dnešní době zaměřené na logiku a úspěch, je nám všudypřítomným pomocníkem. Některé věci, lidé a situace jsou nám blízké a sympatické a jiné naopak vzbuzují od pohledu nedůvěru. Bez logického odůvodnění nás varuje náš šestý smysl před nebezpečím a bolestí. Intuice je souborem našich zkušeností, smyslového vnímání a schopností pozorování, které si vědomě nepřipouštíme. Intuice není trik, ale šestý smysl, jenž nám pomáhá v rozhodování.

Intuici můžeme také rozvíjet do až expertní roviny pomocí úmyslného procvičování. Pokud máme k dipozici následující prostředí a možnosti, naše intuice nás nezklame.

  • Zkušenosti v oblasti nebo podobné situaci
  • Jednoduché a strukturované prostředí (zákony, pravidla,..)
  • Možnost zpětné vazby, odezvy, odpovědi a reakce na situaci
  • Přiznání a uvědomění omezení schopnosti intuice a schopnost posoudit, kdy se místo intuice obrátit na logické uvažování

Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner