Jak pracuje náš mozek?

Lidský organismus je složitá kompozice. Umělecké dílo, které nepřestává překvapovat. Nejméně prozkoumaná je právě ta část, která ten celý živý mechanismus pohání a řídí. Náš mozek. Nenápadný svou velikostí a překvapivý složitostí a vlivem, který na nás má.

Abychom lépe pochopili, jak náš mozek funguje, je třeba si jej rozebrat podrobněji. Mozek se skládá ze dvou částí, tzv. hemisfér a každá z nich ovlivňuje a řídí jiné činnosti. Za normálních okolností, v bdělém stavu pracují obě hemisféry společně jako jeden celek.

Abychom se měli nad čím překvapeně podivit, levá hemisféra ovládá pravou část těla a pravá zase tu levou.

Levá

Levá hemisféra má na starosti logické myšlení, řeč a vůli. Díky ní jsme schopni zpracovávat data, čísla a fakta. Pokud vám dělají problém matematické úlohy nebo nemáte dobrý odhad na vzdálenosti, míry a váhy, pak je na vině právě levá hemisféra vašeho mozku. Právě ona má tyto úkony ve své kompetenci.

Levá hemisféra ovlivňuje smysl pro pořádek, organizační schopnosti a systematičnost. Pokud jste ve školních testech nebo v práci vynikali v analytickém myšlení i na tom má svůj podíl levá hemisféra.

Pravá

Pravá hemisféra tedy ovládá levou část těla. Zároveň má na starosti to nejdůležitější. Pravá hemisféra zabezpečuje funkci vegetativního systému. Vegetativní systém zahrnuje dýchání, trávení, pocení. Celé nervové vnímání spadá pod pravou hemisféru. Stejně tak i smysly jako je chuť a čich. Odpovídá za prožívání emocí, radosti nebo úzkosti. V pravé hemisféře sídlí naše tvořivost, fantazie, rytmus a nadání pro hudbu. Umožňuje nám vnímat barvy, tvary, obrázky. Díky této části mozku se umím zasmát nebo dojmout k slzám. Pomáhá nám přemýšlet v souvislostech a udržet myšlenkovou nit.

Pravá hemisféra je rodištěm velkých myšlenek, vynálezů a objevů naší historie. Vytvořila veškerá umělecká díla a památky, které si dnes chodíme prohlížet. Je původcem divadelních kusů stejně jako múzických děl. Přináší nám šanci zazpívat si a zatančit.

V rovnováze je síla

Mohlo by se zdát, že pravá hemisféra je ta důležitější. Bez vyváženosti obou hemisfér a jejich správné funkce by ovšem lidé nemohli existovat. Nedokázali by přežít. Soulad mezi oběma polovinami našeho mozku je bezesporu důležitý a nelze jednu část označit za samostatně důležitější.

U většiny populace však obvykle převažuje jedna část nad druhou. Ta hemisféra, která převažuje je dominantnější a více ovlivňuje naše sklony a projevy chování navenek. Naše racionální nebo iracionální prožívání a chování je dělící linií. Zjednodušeně řečeno můžeme uvažovat a řídit náš život více logicky, chladněji a s odstupem pod vlivem levé hemisféry, nebo více prožívat emoce a kreativně se projevovat pod vládou pravé hemisféry. U mužů převládá častěji levá hemisféra a u žen ta pravá. Nejlépe je obě hemisféry uvést do harmonie a sladit jejich běh. K tomuto souladu lze dojít pomocí cvičení.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner