6 způsobů, jak přemýšlet o problémech

Dnes se podíváme na způsob, jak přistupovat „trochu jinak“ i k hodnocení vzniklých návrhů. Tradiční přístupy využívají například hodnocení kladů a záporů daného řešení. Některé problémy však vyžadují širší pohled. Jak ho získat?

Jedním z řešení je metoda tzv. myšlenkových klobouků, s níž v 90. letech přišel maltský psycholog Edward de Bono. Každý přemýšlíme jinak a některé oblasti myšlení jsou nám bližší. Při hodnocení určitého problému je ale všechny nedokážeme využít naplno. De Bono proto navrhl šest přístupů k hodnocení problému a doporučil v jednu chvíli využívat pouze jeden takto zúžený přístup.

Samotná metoda pak spočívá v postupném nasazování (imaginárních) barevných klobouků, z nichž každý symbolizuje určitý přístup k hodnocení problému/návrhu.  Metodu lze využít ve skupině, kdy každý člen využívá jeden přístup, nebo také individuálně, kdy účelně střídáme jednotlivé pohledy na věc. Díky tomu pak hodnotíme problém komplexněji. Rozlišujeme tyto pohledy:

Bílý klobouk – analytik

Bílý klobouk se vyznačuje chladným, odosobněným, „strojovým“ přístupem k problému. Předkládá tvrdá fakta, nezajímají ho názory či pocity.

Červený klobouk- srdcař

Představuje opačný přístup k bílému klobouku. Předkládá své subjektivní dojmy a pocity, využívá intuice. Své názory neospravedlňuje, hodnotí čistě na základě emocí. Snaží se nesklouzávat k hledání kladů a záporů (k tomu slouží jiné přístupy).

Zelený klobouk – kreativec

Značí tvůrčí pohled na věc. S tímto kloboukem se snažíte hledat možné alternativy návrhu a překračovat pomyslné hranice. Nebojte se předkládat neortodoxní řešení a provokovat.

Žlutý klobouk – optimista

Tento přístup hodnotí pozitivně a konstruktivně, předkládá konkrétní řešení a návrhy na zlepšení. Měl by přicházet na řadu před černým kloboukem.

Černý klobouk – škarohlíd

Člověk s tímto kloboukem se mění ve věčně nespokojeného kritika. Poukazuje na nedostatky a slabiny návrhu, upozorňuje na možné problémy a rizika. Zároveň však nevyvolává konflikty, vady zdůrazňuje pokud možno bez emocí.

Modrý klobouk – dirigent

S touto barvou se stáváte facilitátorem celého procesu. Řídíte ostatní kolegy, hlídáte čas, předkládáte jednotlivé návrhy a shrnujete řešení. Snažíte se vidět problém jako celek, s odstupem. Zároveň řešíte případné spory a snažíte se, aby se do diskuse zapojili všichni.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner