Trápí vás arogantní lidé ve vašem okolí? Změňte aroganci na spolupráci.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

V životě již mnoho z nás jistě narazilo na arogantního člověka. Nelze se jim vyhnout a nesjpíš je ještě několikrát za život potkáme. Pokud ale budeme znát jejich myšlení, odhalíme toto chování a budeme vědět, jaké mají cíle a potřeby, můžeme při jednání s tímto člověkem si zachovat svoji důstojnost a případný konflikt vyřešit s grácií.

Slovo arogance pochází z latinského slova arrogantia a znamená dávat najevo nadměrně silné ego a být nadměrně sebevědomý. Pokud potkáme arogantního člověka, můžeme si být téměř jistí, že se bude chovat nadutě, domýšlivě, pyšně až pohrdavě a vůči ostatním lidem bude mít hrubé vystupování. Při takovém jednání se mnozí z nás zamýšlejí, co si dotyčný asi kompenzuje. A je to opravdu tak. Arogantní lidé si mohou vynahrazovat pocit méněcennosti, který pociťují uvnitř.

Jak se nenechat vytočit arogantním chováním?

Existuje několik zásad, které vám napomůžou k dosažení klidu i při jednání s arogantním člověkem. Nejsou to zrovna jednoduché zásady, ale určitě se vyplatí.

  1. Zachovejte si klid a chladnou hlavu – ono se to lépe řekne, než dodrží. Není to však nemožné, pouze je nutné se oprostit od emocí a pravit se na setkání.
  2. Proniknout k podstatě situace – snaha o zjištění, o co druhému člověku jde. Pokud se bude snažit vyvolat konflikt, předejděte mu.
  3. Dalšími zásadami je pak s arogantním člověkem jednat jistě, klidně, mluvit srozumitelné, věcně a nedávat najevo svoje emoce.

Ještě horší u arogantních lidí je, pokud se toto jejich chování spojí s pýchou. Od tohoto spojení je už jen malý krůček k egoismu. Hlavním znakem egoistů je, že v jejich řeči slyšíme především „já“, „moje“, „mě“… Nedokáží naslouchat druhým a neustále se derou dopředu.

Jak jednat s arogantním člověkem?

Před takovými lidmi se nesmí dát nikdy najevo strach a emoce a je nutné si zachovat chladnou hlavu. Na takové lidi neplatí logika a snažit se mu vyvrátit jeho názor je cesta do pekel. Nejlepší cestou je tedy mírné taktizování, kdy se snažíme takovému člověku předložit svoje názory tak, aby je přijal jako své vlastní. Sice v takovou chvíli ztrácíte možnost vlastního úspěchu a slávy, ale pokud je tímto člověkem například váš šéf, tak je jistě lepší klidná pracovní atmosféra než jedno vítězství.

Důležité je také nenechat se zastrašit a neponižovat se před dotyčným. Jakoukoli slabinu, kterou před ním odhalíte, většinou využije proti vám. Nesnažte se být ani středem pozornosti. Takový člověk vás začne považovat za konkurenta a rozpoutá boj.

Klíčem k jednání je asertivita

Její síla spočívá ve schopnosti řešit konflikty konstruktivně, bez emocí. Jedná se o zdravé sebeprosazení, zdravé sebevědomí. Dle odborníků je paradoxem, že asertivní jedinec, který si osvojil tyto techniky a způsoby myšlení má následně velmi málo příležitostí k tomu, aby je využil v praxi. U svého okolí totiž vzbuzuje přirozený respekt.

Asertivní technika:

  1. Asertivní technika spočívá v ovládání emocí i celého těla.
  2. Pokud jste vytočeni na nejvyšší míru, v obličeji červenáte a srdce buší, zkuste se několikrát pořádně nadechnout. Tuto dobu pak můžete využít k rychlému si ujasnění celé situace i rozmyšlení toho, jak budete dále postupovat.
  3. Vždy se snažte u druhých zjistit jejich potřeby, motivy, cíle i názory. Pak budete moci lépe s nimi komunikovat.
  4. Ať už budete vyjednávat s arogantním člověkem či s kýmkoli jiným, vždy se řiďte více rozumem než emocemi. Pak budou taková jednání úspěšnější.

Budujte silné a zdravé sebevědomí, díky kterému zvládnete jakékoliv životní obtíže.

Online kurzy osobnostního i profesního zaměření s ESSENTEE ACADEMY, které vám nově přináší essential college. Aktuálně nabízíme první kurz zdarma. Zapracuj na svém sebevědomí s našim kurzem „Jak budovat silné já, které zvládne každodenní obtíže.“

banner