Děti se o sexu učí z porna. Proč? Jak a kdy s dítětem mluvit o sexu?

Nejnovější výzkumy ukazují, že až 90 % dětí se o sexu „učí“ z pornografie. Patrick Carnes, známý odborník na sexuální závislosti, je přesvědčen, že tahle „tsunami“ je nevyhnutelná s ohledem na dopad internetové pornografie na dnešní děti a mládež.

Výzkum odhaduje, že 90 % současných dětí se poprvé dozvědělo o sexu přes prohlížení pornografie. Jiný výzkum ukazuje, že první setkání dítěte s pornografií přichází v jeho devíti letech. A nejde jen o chlapce – i když pornografii vyhledávají spíše chlapci, dívky se s ní setkávají také.

Kromě toho, že je někdy obtížné dětem vysvětlit věci týkající se sexuality, tak je porno jako sexuální výchova vede k hluboce zakořeněným představám o sexu – tyhle představy jsou pak zkreslené, mnohdy i děsivé a člověk si tohle všechno odnáší i do dospělosti, kde je konfrontován s poněkud odlišnou realitou.

Porno zkresluje skutečnost. Děti to ale neví

Například, zralý dospělák chápe, že sexualita je víc než jen pouhé splynutí těl. Sexualita nachází naplnění v intimitě a spojení jako takovém. Kromě toho, že nás člověk přitahuje fyzicky, vnímáme také další věci jako je intelekt, emoce, spiritualitu… Pokud jsou děti vedeny k domněnce, že porno = sex, získají naprosto krátkozraký náhled na to, co může a co by měl sex znamenat.

Šíře a hloubka dnešní sexuální výchovy, a to jak na institucionálních i rodinným úrovních, není mnohdy dostatečná. V mnoha případech není ani rodič schopen se s dítětem o sexu bavit, protože se stydí. Tento stud, doprovázející nesmělý až trapný rozhovor, bývá příčinou toho, že si děti tyto informace vyhledávají samy. Pokud to není rodič schopen vysvětlit, kam se takové dítě uchýlí? Ke svým počítačům, telefonům nebo tabletům. Nebo ke svým přátelům.

Takhle tsunami začalo. Takhle se tsunami udržuje jako hybná síla. Takto tsunami zaplaví mysl vašeho dítěte s pocity viny a studu týkající se jejich sexuality.

Nemusí to být takhle. Je to však na rodičích, aby to zvrátili.

Rodiče by neměli rozhovor týkající se sexuality schovávat a připravovat na nějaký konkrétní okamžik, ale vést rozhovory úměrně věku dítěte v širším časovém horizontu a brát přitom v úvahu konkrétní témata. Například, když je vašemu dítěti tři až pět let, diskutujte o názvech částí těla. Od věku pět až osm mluvte o tom, odkud děti pocházejí, o početí, vývoji plodu a porodu.

Od věku osm až jedenáct diskutujte o tématech, jako je pohlavní styk, včetně jeho hranic, pubertě, menstruačním cyklu ženy, pornografii a sexuálním zneužívání. Ve věku od jedenácti do čtrnácti let, veďte delší dialogy o pubertě, láskách, seznamování a složitějších otázkách týkajících se sexuality.

Poznámka: Toto je pouze jeden příklad. Mějte na paměti, že je třeba upravit tyto informace s ohledem na vyspělost dítěte.

Jako rodič jste ten, kdo pomáhá vaše dítě definovat a pochopit jejich sexualitu. Buďte tím, za kým přijdou, když mají otázky ohledně pohlaví. Ano, bude to možná divné a možná budete muset být otevřenější, než normálně jste.

Tím, že se stanete důvěryhodnou postavou v této oblasti svého života, získáte právo mluvit do jejich dozrání jako mladých dospělých.

Děti, které si prohlížejí porno (protože mají rodiče, kteří nechtějí diskutovat o sexu), mají vyšší pravděpodobnost, že se stanou těmi dospělými, kteří se za svou sexualitu stydí, schovávají se před ní a někde v hanbě fantazírují. Jako dospělí asi víte, že vybudování takového důvěrného vztahu vyžaduje tvrdou práci. Udělejte si čas a mějte odvahu poučit své dítě o sexualitě. Ano, můžete to udělat, ba dokonce musíte!


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner