Život ve svém vlastním světě – Jak to vidí introverti?

Rozdělené na introverty a jejich opak extroverty, vzniklo z typologie dělení podle temperamentu švýcarského psychologa Carla Gustava Junga na přelomu 19. a 20. století. Jung byl spolupracovníkem Freuda a zabýval se především hlubinnou psychologií. Při svém zkoumání zjistil, že se lidská reakce a chování odlišuje na základě jejich temperamentu. S touto myšlenkou si zahrával již starořecký lékař Hippokrates, který ovšem rozdělil lidi do 4 skupin. Myšlenka temperamentu, jako určujícího motoru celé dynamiky prožívání a reagování na vnější podněty, byla Jungem zjednodušena na dva typy. Extroverta, který se projevuje navenek a energii čerpá z vnějšku a introverta.

Můj svět

Introvert je člověk, který je více zaměřený sám do svého nitra. Má bohatý vnitřní svět a vystačí si bez ostatních lidí. Dokáže být šťastný i bez společnosti a rozruchu. Slovo je poskládáno z latinského “intra ” tedy dovnitř. Tam je zaměřen jeho zájem. Podle psychologů toto dělení vypovídá o směru, ze kterého čerpají jedinci svou energii a kam ji také nejčastěji obrací.

Introverti se mohou zdát navenek uzavření a nespolečenští. To, ale není jejich záměrem. Jen se liší způsob jejich prožívání. Jejich životní energie pramení z jejich vlastních vnitřních pocitů, myšlenek a prožívání. Jsou to lidé, kteří více přemýšlí než mluví a pokud se zapojí do hovoru, pak jen proto, že skutečně mají k tématu, co říci nebo proto, že se jich osobně týká.

Neruš mi mé kruhy

Lidé s typologií introverta se cítí lépe v klidu a tichu. Snaží se žít v harmonii se svým nitrem. Nad věcmi a rozhodnutími pečlivě přemýšlení a vše zvažují ze všech stran. Jsou to mnohdy lidé velmi inteligentní a jejich názory mají svůj relevantní základ. S ohledem na tyto své charakterové vlastnosti jsou ve velké společnosti a při velkém množství podnětů obvykle zmatení a ve stresu. Je to způsobeno jejich vyšší citlivostí na hormon dopamin, který se vyplavuje při energeticky náročných a více vzrušujících aktivitách jako je tanec, sport, riziko, hry o vyšší částky nebo sex. Mozek introverta vnímá dopamin mnohem citlivěji a svým způsobem mu tedy větší množství této látky v krvi způsobuje bolest. Spokojí se s menší mírou při klidových aktivitách. Naopak extroverti jsou v podstatě závislý na větší míře hormonu, jinak jejich mozek změnu vůbec nezaznamená. Extroverti tedy potřebují aktivity ke svému uspokojení a pocitu štěstí. Introverti při velkém množství lidí a konverzací nestíhají vnímat komplexně své okolí. Nemohou zpracovat veškeré podněty a zamyslet se nad nimi. Takové prostředí je velmi vyčerpává.

Introvertů je v populaci pouze zhruba 25%. Jsou to lidé, kteří jsou šťastní ve své klidné a stabilní práci, kde se nemusí potkávat s velkým množstvím lidí a změn. Většinou jim vyhovuje práce s počítačem, z pohodlí domova nebo zázemí malé kanceláře. Nejvíce dosáhnou svého rozvoje pokud je jejich práce zároveň tvůrčí. Například psaní, malování, skládání hudby, vývoj nových aplikací a programování nebo vaření.

Zaměstnavatelé si rádi vybírají introverty, protože se na ně mohou spolehnout a přinesou do firmy stabilitu, rozvahu a klid.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner