Jak číst řeč těla? II. díl – Obličej

Ve výrazu tváře se skrývá klíč k lidským emocím. Zachycuje vnitřní psychické rozpoložení člověka a prozrazuje jeho pocity. Právě obličeje si také při setkání všímáme jako prvního.  

Oko, do duše okno

Každý známe úsloví „koukat na někoho svrchu“, popisující chování namyšleného člověka nebo autority. A skutečně – pohled shora dolů s mírně nadzdvihnutou bradou vyjadřuje dominanci či aroganci. Naopak člověk vzhlížející zdola nahoru se sklopenou hlavou se podvědomě snaží udělat menším – a vyjadřuje tak svou podřízenost či nedostatek sebevědomí.

Kromě pozice hlavy svou roli hraje také délka očního kontaktu – přiměřeně dlouhý oční kontakt s protějškem v našich končinách vyjadřuje zdvořilý zájem. Pokud však přejde v „zírání“, může některé jedince vyprovokovat až k agresivní reakci. Opakem je pohled, těkající všude po místnosti – vyjadřuje zdrženlivost, obavy či nezájem.

V očích se také „odráží“ většina našich emocí – například pokud se smějeme, právě oči prozradí nucený a neupřímný smích. Při skutečné radosti se totiž zapojují všechny svaly obličeje, včetně těch okolo očí – při předstíraném smíchu tomu tak nebývá.  Rozšíření zorniček prozrazuje zájem.

I čelo a obočí mají v komunikaci své místo – nakrčené obočí a zamračené čelo kupříkladu značí zkoumavý pohled, popřípadě nesouhlas.

Ústa a nos

Rozšířením nozder dochází k silnějšímu nasátí pachů – například při zaregistrování příjemné vůně. Podobně však můžeme zareagovat, ocitneme-li se v blízkosti někoho, kdo nás sexuálně přitahuje – podvědomě tak nasáváme jeho pach. Nakrčením nosu pak reagujeme na pachy nepříjemné. Stejný pohyb však může vyjadřovat pohrdání nebo agresi – dochází při něm k mimovolnému poodhalení zubů (=výraz hrozby).

Kromě agresivního vycenění zubů však naše ústa znají i mnoho jiných výrazů. Koutky rtů mnohokrát povytahujeme v úsměvu. Jejich stáhnutí dolů naopak značí přísnost.

Dotýká-li se někdo při řeči úst, uší nebo nosu, prozrazuje tím svou nervozitu – nebo také lež.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Předchozí článekŽivot ve svém vlastním světě – Jak to vidí introverti?
Další článekJak se naučit říkat „NE!“?
Mým oborem je podniková ekonomika a management, mé srdce si však získala především oblast marketingu, které se nyní aktivně věnuji. S mým zaměřením souvisí i zájem o psychologii – neboť modely trhu jsou jedna věc, ale člověk navzdory učebnicové teorii nejedná vždy racionálně – do hry vstupují osobnostní faktory, emoce apod. Proto se pokouším proniknout hlouběji do tajů lidské mysli a porozumět motivaci lidského chování.