Jaké hodnoty hráči vyznávají?

Projekt společnosti Institute of Applied Psychology s názvem Get2KnowMe® nabízí zájemcům způsob, jak hravou formou lépe poznat sebe i druhé. Prostřednictvím karet emocí, hodnot a kompetencí si dotyčný uvědomí, co je pro něj v životě důležité, případně co je důležité pro toho, koho se právě snaží poznat.

A jaký typ lidí se projektu obvykle účastní? Jaké hodnoty se u nich nejčastěji opakují? Tuto otázku si položili samotní autoři hry a vy teď máte možnost se podívat, k jakým závěrům došli. Možná díky tomu zjistíte, že by Get2KnowMe® mohlo pomoci i vám.

Za naprostý základ považují autoři osobní rozvoj. Beze snahy někam se posunout by totiž jakékoliv uvažování nad vlastním životem postrádalo smysl. To se samozřejmě neobejde bez aktivity, protože chce-li se člověk dozvědět něco o sobě, potažmo i druhých, musí být ochoten věnovat tomu nějaké úsilí. Jako důležitou označil tým Get2KnowMe® také hodnotu rodina a s ní spojené budování vztahů s dalšími lidmi. Smysl se pak jeví jako to, co se klienti obvykle snaží nalézt. Hodnota já je pak velmi často odsunuta do pozadí a na jejím místě stojí uznání, úspěch nebo víra ve štěstí jako něco, co řídí lidský život. A právě to se tento projekt snaží změnit. Pomoci lidem získat vědomí vlastní hodnoty a díky tomu nalézt rovnováhu, kterou mnozí z nich do té doby často marně hledali.

Více se o projektu dozvíte ZDE.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner