Náladovost a duševní zdraví: Jak rozlišit normální rozmary od patologických stavů?

Každý jedinec se s emocemi vyrovnává jiným způsobem. Zatímco jednoho můžeme označit jako náladového člověka, jiný na sobě nedá znát, jaké emoce uvnitř prožívá. Nejedná se zrovna o příjemnou vlastnost, zvláště pokud lidé nevědí, co mají od dané osoby očekávat. Bude při vyřčení zprávy zuřit, vztekat se, plakat nebo se smát? Těžko u velmi náladových lidí můžeme odhadnout jejich reakci. Z vědeckého hlediska ovšem prožívání emocí není nijak na škodu a pomáhá lidem vyrovnat se s životními situacemi.

Náladové jedince najdete ve všech věkových kategoriích. Od malého dítěte, přes trucujícího teenagera, nevrlého šéfa či uraženého prarodiče. Zkrátka všichni prožívají své emoce, které nezřídka bývají zakončeny výbuchem vzteků. I to je pro nás jakýsi očistný rituál, díky kterému jsme schopni uvolnit nahromaděný stres a tlak.

Pokud se to děje vám či lidem ve vašem okolí jen zřídka, je to zcela běžná záležitost. Kdy ovšem můžeme označit člověka za emočně labilního? Jedná se již o poruchu nebo jen určitou charakterovou zvláštnost?

Emoční labilita

Labilitu můžeme popsat českým výrazem proměnlivost, nestálost či kolísavost a bývá stavěna do protikladu stability. Obecný význam slova labilní znamená, že se jedná o zvýšené emocionální kolísání v čase i intenzitě projevu emocí.

V extrémních případech může být znakem duševní poruchy. Není ovšem jednoduché jednoznačně určit, zda se jedná o labilního člověka, či jen silnou součást temperamentu nebo o přirozeně zvýšenou emocionální citlivost.

Nezvladatelné emoce

S těmi se můžeme setkat u lidí, u nichž se emocionalita zcela vymkne kontrole. Stává se patologickou, tedy již výrazně narušuje každodenní běžné fungování. Patologická emoční labilita se od té přirozené liší v hloubce a intenzitě prožívání emocí, a dále v biologické příčině.

V určitých případech může být také geneticky podmíněna. Jako je tomu například u nemoci ADHD (porucha pozornosti a hyperaktivity) nebo u bipolární afektivní poruchy (známé též jako maniodepresivní psychóza).

Většina z nás se někdy chová labilně. Vždy záleží na situaci, ve které se nacházíme. Emoční labilitu u lidí budou výrazně zvyšovat stresové a emočně vypjaté situace.


Chcete budovat zdravé a silné sebevědomí?

Začněte se rozvíjet s našimi online kurzy osobnostního i profesního zaměření.
ESSENTEE ACADEMY vám nově přináší essential college.
Aktuálně nabízíme první kurz zdarma. Zapracuj na svém sebevědomí s našim kurzem „Jak budovat silné já, které zvládne každodenní obtíže.“

banner