Když hlava neslouží a slova nestačí – Poruchy myšlení

Proces myšlení je nejdokonalejší mentální schopnost, která nám umožní poznávání a pochopení vztahů, interpretaci událostí, vytvářet a používat představy a pojmy i k abstraktnímu vyjádření a kreativitě.

Myslet bychom ovšem nemohli bez řeči. Ať už se jedná o řeč znělou, kterou používáme ke komunikaci nebo o řeč vnitřní, jež slouží k našim vnitřním rozhovorům a myšlenkovým pochodům. Myšlení je nejsložitější psychická funkce a hlavním prvkem, který nás dělí od světa zvířat. Myslíme formou pojmů.

Je prokázáno, že přemýšlet můžeme pouze o věcech, které umíme pojmenovat nebo popsat formou řeči. Tedy máme pro ně nějaké slovo a když jej nemáme vytvoříme si jej na základě podobnosti. Bez řeči bychom myslet nemohli. Klidně si to vyzkoušejte sami na sobě. Při vnitřním rozhovoru se snažte uvědomit, že vše, na co myslíte také v duchu vyslovujete nebo pojmenováváte. Všechno má svůj termín.

Myšlení je složité a je spojené s neuronální sítí mozkové kůry. Tak jako u každého procesu i zde se mohou objevovat psychické poruchy. Existuje několik tipů poruchy myšlení.

 1. Porucha dynamiky myšlení – při ní dochází ke změně rychlosti myšlenkových procesů (když myšlení zpomalí jedná se o útlum, extrémní situací je pak úplný záraz myšlení – myšlenky jsou úplně zablokovány; opakem je myšlení zrychlené může zajít až do podoby myšlenkového trysku), při zrychleném myšlení se díky propojení objevuje také zrychlené mluvení a mnohomluvnost, myšlení může zrychlit natolik, že nás nenechá dokončit věty a hned začíná nové
 2. Porucha struktury myšlení – dochází k ní při narušení řetězce myšlenek, vazeb a asociací
 • Ulpívavé myšlení – setrvává i jednoho slova nebo představy
 • Nevýpravné myšlení – zůstává u jedné myšlenky, tématu, představu a stále se k ní vrací, aniž by ji jakkoli rozvíjelo dále
 • Zabíhavé myšlení – skáče a odbočuje do detailů, nepodstatné podrobnosti, vedlejší myšlenky, myšlení se příliš rozvětvuje a ztratí linku, neodlišuje důležité a podstatné od nepodstatného
 • Paralogické myšlení – ztrácí logické vazby, vytváří nové logické souvislosti a celky (neologismy) či nová slova, jeví se zcela nesrozumitelně
 • Nesouvislé myšlení – postrádá zcela logické vazby, narušena forma i obsah, věty a slova nedávají smysl
 • Obsedantní, nutkavé myšlení – vracející se, opakující se a vnucující myšlenky a představy, obtěžující a nelze je potlačit, neodbytné obavy
 • Katatymní myšlení – emotivita, nálada narušuje myšlenkový proces, pozitivní energie zabarví myšlenky optimisticky a s nadějí, negativní pesimismus a beznaděj
 • Autistické – je izolované od okolního světa, subjektivní představy a fantazie nahrazují realitu, ponoření se od vnitřního světa
 • Plané mudrování – rozvíjení neplodných dlouhých úvah o nepodstatných věcech nebo samozřejmostech
 • Symbolické myšlení – používá obtížně pochopitelné individuálně upravené symboly a symbolické významy nacházející se vždy a ve všem
 • Paranoidní myšlení – vše vztahuje na svoji osobu i neutrální situace, vidí vždy ohrožení, nepřátelství a podezřívá okolí
 1. Poruchy obsahu myšlení – bludy, jsou nepodložená a nevyvratitelná přesvědčení, která neodpovídají realitě, ale mají vliv na jednání a prožívání (depresivní, expanzivní a paranoidní)

Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner
Předchozí článekMyslím, tedy jsem!
Další článekVyužití karet ve firemním prostředí
Věřím, že pro dosažení svých cílů je třeba něco udělat, věnovat svou energii a čas. Čas a lidé jsou podle mne dvě nejpodivuhodnější věci na světě. Čas díky své neovladatelnosti a relativitě, lidé díky své neutuchající rozmanitosti a nekonečným možnostem - vždy mají čím překvapit.