Koho při výběru pracovníků okamžitě vyřadit

Výběr pracovníků je dlouhý a složitý proces. Na počátku do pracovníka investujete nejen svůj čas, peníze, ale odhalíte také firemní kulturu, firemní procesy a další interní informace. A jaká je záruka, že po půl roce neodejde dobře proškolený ke konkurenci a tam nevyužije získaných poznatků? Záruka neexistuje téměř žádná, a proto je velice důležité vybírat pečlivě.

A pokud chcete být opravdu excelentním personalistou a zvládat výběr pracovníků na skvělé úrovni, pak můžete využít workshopu PSYCHOLOGIE V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 22.9.

Dnes se zaměříme na identifikaci těch uchazečů, které je nejlepší ihned z výběrového řízení vyřadit

Nepošlou vše, co jste požadovali

V tomto buďte opravdu důslední! Pokud jste požadovali fotografii a motivační dopis, trvejte na nich. Už to, že uchazeč některou část neposlal, vypovídá o něm samotném mnohé. Pečlivě si nečte pokyny, je laxní, nerespektuje vaše požadavky.

Volají kvůli více informacím

Jediné, kdy je možné toto akceptovat je situace, kdy uchazeč volá s otázkou, zdali je obsazovaná pozice stále volná. Případně u hodně výkonových pozic jaký bude postup výběrového řízení. Při telefonickém kontaktování se uchazeče zeptejte, kde se o pozici dozvěděl. Různé servery shromažďující inzeráty od sebe informace kopírují. Není ani výjimkou, že některé informace vůbec nezveřejní.

V ostatních případech se takový uchazeč diskvalifikuje sám. Toto není pravý člověk pro vás.

Pošlou vše, ale není to přiléhavé

Tito uchazeči jednoduše nesplňují podmínky dané profese, případně s ní nemají žádné zkušenosti. Může se řidič kamionu hlásit na manažerskou pozici? Může vyučený kuchař chtít řídit celý hotel? Chtít může, ale zřejmě nebude vhodným kandidátem, kterého hledáte.

Při výběru pracovníků je pak důležité dívat se také na aktuálnost životopisu. Jestliže zaslali několik let starý životopis či data v životopise opravdu nesedí, pak se také nerozmýšlejte. A z jakého emailu životopis přišel? Fifinka69@provider.cz? Je to vhodné?


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner