Vydáváte se na internetu za někoho jiného? Můžete se dopouštět kyberkriminality!

V rozvinutých zemích má přístup k internetu téměř 80% populace. Nejedná se pouze o telefony nebo počítače, v dnešní době můžeme k internetu připojit téměř každý elektronický přístroj. Možnosti internetu jsou nekonečné – snadné vyhledání informací nám umožňuje intelektuálně růst, rozšiřovat naše vědomí a také se snadno spojíme s ostatními.  Nicméně, jsme tak také ohroženi tzv. kyberkriminalitou.

Jak rozšířená je kyberkriminalita?

Téměř 50 % populace připouští, že někdy použili falešnou totožnost, ale to z nikoho ještě nedělá hanebného zločince.  Překvapivě většina lidí považuje činnosti, jako je sledování někoho přes internet, nelegální stahování hudby a videí, nebo lhaní o svém vzhledu, jako neetické, ale ne nezákonné. Jen asi 20 % z nich použilo falešnou identitu pro účely kyberkriminality. Ve studii, která zahrnovala téměř deset tisíc dospělých ve čtrnácti zemích, bylo zjištěno, že až 83 % lidí mělo pocit, že se už někdy stali obětí počítačové kriminality.

Velmi ohroženou skupinou jsou děti a mladiství

Dopouštím se kyberkriminality, když se vydávám za někoho jiného?

Definice říká, že falšování osobních údajů, nebo nelegální získávání a předávání informací či zboží pomocí internetu, spadá mezi trestné činnosti. To může být například, když někdo během online rozhovoru předstírá, že je někdo jiný, ilegálně stahuje média, dopouští se zločinů vůči dětem nebo mladistvým, nebo krade identity za účelem krádeže peněz nebo jiného osobního majetku.

Kyberzločinci těží z důvěřivosti i nedostatečného zabezpečení našich účtů

Kyberkriminalita a lidé

Ačkoli psychologické účinky počítačové trestné činnosti se mohou lišit od člověka k člověku, 78 % procent uvedlo pocit viny, 58 % z obětí se cítilo naštvaně, 29 % mělo extrémní strach, a 26 % procent cítilo bezmoc. Téměř každý byl překvapen, že se jim něco takového stalo. Mnoho obětí počítačové trestné činnosti však toto nehlásí, protože mají strach nebo by se cítilo hloupě.

Setkali jste se někdy s kyberkriminalitou?


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner