10 rysů amerického managementu

Americký sen

Po druhé světové válce upoutala vyspělost amerického průmyslu pozornost celého světa. Západní Evropa, Japonsko i další země se podle jejich vzoru amerikanizovali, přebrali jejich technologie, vědomosti a metody. Při tomto procesu v Evropě, ale nevznikaly jen pouhé kopie amerického managementu, ale každá země vnesla do tohoto systému nějaké nové poznatky, svůj ráz.

Přesto zachovaly v podstatě stejné principy a postupy jako jejich vzor. Právě proto se ujal pro nový styl společný název: “euro-americký management”. Ten je souhrnně založen na vědeckém přístupu, racionalitě a pragmatičnosti.

Čím nadchl americký management ostatní a na čem staví svůj úspěch?

Na 10 základních chrakteristikách, které se staly inspirací a mají za následek tzv. „americký sen“. Velký dům s bazénem, bílý laťkový plot, terenní auto u garáže, dvě děti a zlatého retrívra. Typická úspěšná americká rodina by tohle všechno měla mít. Jak toho, ale americká společnost dosáhla?

Základní rysy amerického managementu:

1) individualismus

2) střídání zaměstnání

3) mzdový systém založený na schopnostech a výkonech

4) kariérní postup závislý na schopnostech

5) systém řízení top-down (vertikální) –  CEO (Chief Executive Officer)

6) tendence k decentralizaci pravomocí

7) individuální rozhodování

8) individuální zodpovědnost

9) detailní kontrolní mechanismy

10) důraz na inovaci a technologie


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner