Jsou manželky vysokých mužů spokojenější?

Zpráva z března 2016 na téma: „Osobnost a individuální rozdíly“ jihokorejského výzkumníka Kitae Sohna z Konkuk University říká, že údaje z průzkumů reprezentující 7850 párů v Indonésii patrně ukazují, že manželky vysokých mužů jsou vskutku šťastnější.

Pokud jsou muži asi o čtyři palce vyšší než ženy, ženy jsou přibližně o 4% šťastnější (míra spokojenosti manželek byla hodnocena na základě dvou průzkumů, kdy Sohn testoval dotazováním se respondentek samotných na pětistupňové škále míry štěstí). Výzkum dále naznačuje, že čím vyššího manžela žena má, tím je šťastnější. Sohnova analýza dat ovšem dále také poukazuje na to, že po zhruba osmnácti letech manželství tato souvztažnost postupně slábne, až dokud nezmizí úplně.

Jsou vysocí muži atraktivnější?

Sohnův výzkum dobře zapadá mezi práce ostatních výzkumníků. Například analýza údajů z roku 2010 shromážděných v letech 1993 a 1999 ukázala, že 41% žen dává přednost vysokým mužům. V Polsku v letech 1994 až 1996 osobní inzeráty reprezentující vysoké muže obdržely více odpovědí. A také americká komerční seznamovací služba s názvem HurryDate, která ovšem neprovádí žádná vědecká šetření nebo kontrolované studie, hlásila, že klientky vybírají vyšší muže častěji.

Proč ženy preferují právě takové muže, a proč je právě vysocí muži činí šťastnými, jsou žhavé otázky některých evolučních psychologů. Evoluční biologové berou v úvahu stejné věci s ohledem na samice zvířecích druhů. Běžně se spekuluje, že u samic některých druhů se vyvinulo upřednostňování velkých, silných samců, kteří jsou schopni jim poskytnout ochranu. Co se totiž zvířecí říše týče, tak na velikosti záleží!

Sohn předpokládá, že to samé platí i pro lidské pokolení – v tomto případě pro ženy, kdy „vysocí“ muži naplňují jejich instinktivní preference. Sohn dále poukazuje na to, že existuje i další důvod, proč ženy prahnou po vysokých mužích. Poukazuje při tom na tzv. „sexy son“ hypotézu z roku 1930 od evolučního biologa Ronalda Fischera. Ten říká, že sdružování se s vysokým mužem může pomoci ženě počít potomka, který bude také vysoký. Na základě této vlastnosti pak mají mít synové více příležitostí plodit a dále šířit genom své matky.

Malé velké národy

Sohn uznává, že jeho pozorování týkající se Indonésanů se nemusí vztahovat na celý svět. Koneckonců – většina Indonésanů je malá (výška průměrného Indonésana byla ustálena na 158.5 cm, Indonésanky na 124,5 cm výšky.) Sohn dokonce naznačuje, že Indonésané mohou být až příliš zaměřeni na výšku, vzhledem k jejich vlastnímu malému vzrůstu s tím, že průzkum manželského štěstí v severní Evropě by mohl být užitečný jako kontrast k jeho práci s daty z Indonésie. V takovém případě by chtěl nominovat jako studijní populaci Holanďany.

Podle článku z 5. dubna 2004 časopisu New Yorker, který napsal Burkhard Bulger, Holanďané nebyli vždy do nebe se tyčícími monstry, jak je známe dnes. Bulger vypráví příběh o návštěvě vesnice, kde kdysi žil Vincent Van Gogh. Van Gogh byl, jak se zdá, maličký, což bylo pro holandské muže z konce 19. století typické.

Vincent Van Gogh mezi obry nepatřil

„Byl mi ukázán malý výklenek, kde malíř pravděpodobně spal. Současný majitel mi pověděl, že vypadal, jakoby se do něj mělo vejít pouze dítě.“

Bulger hlásí, že v době Van Gogha patřili Holanďané mezi nejmenší lidi tehdy známého světa.  V dnešní době se naproti tomu v důsledku markantních změn stravovacích návyků, řadí mezi nejvyšší na světě.

Pro zopakování: Holanďané se změnili z jedné z nejmenších národností na světě k jedné z nejvyšších za přibližně 120 let. To je pouze šest generací. Bezpochyby příliš krátká doba na to, aby se evoluční předsudky zapsané v DNA změnily.

Otázka zní: Jak spokojené jsou se svými protějšky ženy Holanďanů? A najde se někdo s dostatkem peněz na výzkum?


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner