Propagace a reklama – Jak vzniká mediální obraz produktu

Všichni z nás se někdy podívají na televizi, pustí si rádio, zajdou do kina, přečtou noviny nebo prostě stojí na zastávce MHD a na vývěsní ploše na ně z plakátů vykouknou reklamy. Reklama a její varianty jsou totiž všude kolem nás.

V dnešním světě je všudypřítomná a nelze jí uniknout. Ve větší míře je to celkem otravná záležitost. Přestože mnozí z nás přepínají kanál, když začne desetiminutové okénko reklamních klipů, každý z nás má nějakou tu svoji oblíbenou. Klip, o kterém se pak pobavíme s přáteli, reklamu, na kterou se těšíme. Nikdo asi už nezapomene jednu z vánočních reklam Kofoly nebo sobí růžky z Vodafonu. Při reklamách na automobily se pokocháme krajinou a většinou i kvalitním obrazem a hudební kulisou. Při reklamách na jogurty se můžeme snadno zasmát. Reklamy jsou koloritem naše moderního života.

A uvidíš zlaté prasátko…

Tvůrci reklamy moc dobře ví, že reklama, která nás provází na každém kroku dne, v nás zanechá alespoň nepatrnou stopu. Ať už nás zaujme v dobrém či negativním ohledu, zboží si zapamatujeme. Podvědomě se pak v obchodě uchýlíme ke koupi toho, co již jakoby známe. Například právě z reklamy. Nebo jsme prostě jen zvědavý a chceme to zkusit, když o tom pořád slýcháme. Právě takhle má reklama zafungovat. Zapsat se nám do povědomí a představit produkt.

Není reklama jako reklama

Vytvořit reklamu není zdaleka jednoduché. Aby splnila svůj účel musí projít její příprava několika kroky.

Úkolem reklam je odlišit jejich zboží od ostatních prodejců – musí tedy na produkt upozornit, zdůraznit jeho přínos a funkci, podtrhnout design, učinit jedinečnou nabídku a předčít konkurenční zboží. Reklama musí působit na rozumovou i citovou stránku diváka. Pocitové vnímání dokáže vyvolat silnější odezvu a je pro propagaci stále častěji využíváno. Platí, že reklama, která vás rozesměje nebo vyděsí se nedá snadno zapomenout, a tedy ani zboží. Právě radost nebo strach, dvě nejsilnější lidské emoce jsou úspěšným odlišením produktu a zajistí mu jedinečnost. V reklamě se kromě zboží musí objevit zřetelně i značka zboží a v lepší případě cena.

Reklama musí mít scénář a využít vizuální i zvukové prostředky. Je připravována jako aktivační a sdělovací sekvence, které probouzí zájem a podávají sdělení i obsah o produktu. Dalším krokem je pak výběr mediálních kanálů, kterými bude propagace vedena. Na výběr je kromě televize také rozhlas, internet a tisk. Stále oblíbenější je kinoreklama, kterou pouští kina před začátky filmů. Využití prostředků ovšem přímo vyplývá z reklamní strategie, kterou si marketing stanovuje předem.

A v neposlední řadě je nutné připravit rozpočet reklamy, který bývá jednou z větších položek marketingu. Tyto prostředky musí být stanovené v reklamním plánu a ve finančním plánu firmy. Posledním krokem je samotná propagace a publicita. Do této kategorie spadá rozhodnutí, jak často bude reklama vysílána, zda bude zahrnuta do katalogů a prospektů firemního zboží, prezentována pomocí interview, bude přinášet odezvu od zákazníků a zpětnou vazbu. Kvalitní reklama může být použita k budování image celé firmy, jako upozornění změny podnikové orientace a produktové nabídky atd.

A jaká je ta vaše oblíbená? Zkuste se jeden den koukat kolem sebe a spočítat, kolik reklamy potkáváte.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner