Mít pevnou vůli, ale co to vlastně vůle je?

Když o lidech říkáme, že mají pevnou vůli nebo naopak nemají vůli cokoli dokončit, na co se vlastně odkazujeme? Z hlediska psychologie je pojem vůle schopnost zvážit situaci, rozhodnout se a zaměřit veškeré své úsilí k dosažení tohoto cíle. Mít železnou vůli je základ úspěch. Kdo z nás by si to nepřál. Jak k tomu tedy přijde, že někdo má pevnou vůli a někdo je ve svých rozhodnutích a čine nestálý a slabý?

Vůle a tzv. volní jednání je založeno na vrozených faktorech, který mi jsou instinkty a pudy, stejně tak jako na faktorech získaných – těmi jsou zájmy a potřeby. Nemalou roli hraje naše motivace a emoční inteligence, ostatně inteligence celkově je nezbytná. K tomu, abychom si vypěstovali pevnou vůli, je zapotřebí skutečně chtít. Vůle je podle psychologů v širším kontextu souborem osobnostních vlastností, které se projeví při rozhodování a následují ve formě volního jednání. Skládají se z velké části z našeho chování, motivace a schopnosti potlačit své vrozené nutkání a pocity na úkor dosažení cíle. Vůle je vyjádřena naším vědomím jednáním a možností přeměnit energii v pohyb a sebekontrolou (schopností kontrolovat své pudy a potřeby).

Vůli začínají lidé projevovat jako děti ve věku dvou až tří let, kdy si začínají uvědomovat sebe sama a svoje schopnosti. Vědomé volní jednání se skládá ze tří částí pohnutky, zvažování a činu. Právě zde se projeví základní rozdíl mezi jednáním impulzivním, které zcela postrádá fázi zvažování mnohdy i proto, že si pro něj zkrátka nenajde čas.

Úspěšný projev vůle je procesem tvořeným rozhodnutím, které vede k akci nebo reakci na danou situaci a je motivováno dosažením cíle. S projevem vůle se váže pojem svobodná vůle – pro ni je typická svoboda v rozhodování. Svobodná vůle je založen na našem osobním přesvědčení, že jsme schopni a máme možnost jednat za sebe bez jakéhokoli vlivu nebo tlaku okolí. Naše jednání ovšem není natolik svobodné a je řízeno pravidly společnosti i našeho svědomí.

Na slabou vůli nebo nedostatek svobody se často vymlouváme a viníme ji z našich selhání. Co je ovšem tedy tou mýtickou silou vůle? A máme šanci ji změnit?

Silná vůle je schopností odvážit se činů vedoucích k cíli a vytrvat i přes obtíže, dokud nedosáhneme svého. Stejně tak je ovšem síla vůle důkazem naší schopnosti skončit nebo změnit věci, které jsou pro nás neefektivní nebo nevhodné. Silná vůle je naše schopnost ujasnit si priority a klást větší důraz a důležitost na dlouhodobé cíle vedoucí k prospěšnému výsledku oproti aktuálním menším lákadlům, které ovšem nemají takovou důležitost nebo reálný přínos pro naši budoucnost. Příkladem je například pravidelné cvičení a dieta – to jsou dlouhodobé cíle, které jsou pro nás velmi prospěšné a uvědomujeme si jejich důležitost. Ovšem cesta je to dlouhá a někdy namáhavá. A tu se projeví síla vůle – jsme – li silní, pak odoláme tabulce čokolády nebo volnému večeru u televize a dodržíme dietní režim a cvičební plán a místo na gauč s čokoládou nebo chipsy, zamíříme do posilovny s lahví nutričního drinku nebo čerstvé ovocné šťávy. Ti se slabší vůli si však řeknou, že pro jednou se nic nestane a svému nutkání ulít se z pravidelného režimu podlehnou a cíl se jim ztratí v nedohlednu. Síla vůle znamená i fakt, že jsme schopni sebekontroly, sledování cíle, uvědomění si chyb i úspěchů a schopnost regulovat své chování a jednání i v případě, že se od cíle vzdalujeme místo, abychom se mu přibližovali. To je prosím pěkně síla vůle v praxi. Platí ve všech případech našich každodenních životů.

Denně se rozhodujeme stokrát o malichernostech i věcech zásadních pro naši budoucnost, někteří z nás rozhodují o životech jiných, většina svým rozhodnutím a činy ovlivní svou rodinu nebo své kolegy a přátele. Svoboda vůle je důležitá, ale z velké části je to placebo spoléhající na naše svědomí a osobnostní charakteristiky. Naše svobodná vůle staví na našich hodnotách a končí právě tam, kde začíná svoboda ostatních. Ve zdravé společnosti si úplné lidské bytosti tento fenomén chrání a uplatňují zcela přirozeně. Ptáme – li se tedy na sílu vůle, pak je prostor pro její uplatnění všude kolem nás. Síla vůle je dosáhnout svého cíle, a přitom brát ohledy na ostatní.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner