Mohou sociální sítě ohrozit romantické vztahy?

banner

Tématu vlivu sociálních sítí na vztahy a jejich kvalitu je v poslední době věnována čím dál větší pozornost. Vzhledem k tomu, že jen takový Facebook má několik milionů aktivních denních uživatelů, a troufám si tvrdit, že každý z nás máme ve svém okolí jen minimum osob, které by nevyužívaly alespoň jednu sociální síť, je běžné, že jsme každý den bombardováni informacemi o pocitech, zážitcích nebo myšlenkách druhých lidí – mezilidské vztahy nevyjímaje. Výzkumy ukázaly, že jednou z nejčastějších aktivit, které na sociálních sítí lidé provádějí je pravidelné sledování běžných aktivit svých online přátel, což ale bohužel může vést k negativním dopadům, jako je třeba neustálé nutkání se jejich aktivitami zaobírat a srovnávat je s vlastním životem. Bohužel se tyto negativní dopady nevyhýbají ani oblasti romantických vztahů a v některých případech můžou vést až k nevěře nebo rozchodu.

Ačkoli mohou být sociální sítě skvělým způsobem, jak zůstat ve spojení s lidmi, které nemáme možnost pravidelně vídat, nebo způsob, jakým rychle a flexibilně řešit pracovní záležitosti, mohou mít také negativní stránku, zejména pokud je řeč o romantických vztazích. Výzkumníci z dánského Happiness research Institite (2015) například zjistili, že lidé, kteří si jen na týden dali pauzu od sociálních sítí, již po tak krátké době zaznamenávali větší spokojenost než ti, kteří tak neučinili. Na sociálních sítích nás totiž může svádět myšlenka vytvořit si co nejlepší mediální obraz, která reálně může ohrozit i skutečný prožitek z času stráveného s lidmi.

Jiný výzkum (Clayton, Nagourney & Smith, 2013) uvádí, že u lidí, kteří často tráví svůj čas na sociálních sítích, může hrozit riziko, že budou nepřímo, aniž by si to uvědomovali nebo tak činili s nějakým konkrétním záměrem, zanedbávat partnera. Jsou ale i lidé, kteří čas na sociálních sítích před partnerem preferují záměrně. Prohlížení profilů nebo komunikace s ostatními lidmi, včetně bývalých nebo potenciálních partnerů může u stávajícího protějšku vyvolávat žárlivost a ztrátu důvěry, což ve výsledku může přispět i k žárlivosti a konfliktům vedoucím jak k emočnímu odloučení partnerů, tak k rozchodu páru.

Sociální sítě tedy mohou jak k rozpadu vztahu přispět, tak také pakliže k němu již dojde, zpomalují proces vyrovnávání se s ním. Je totiž téměř nemožné se s rozchodem vypořádat, pakliže je člověk konstantně vystavován fotografiím nebo statusům bývalého partnera. Bylo zjištěno (Clayton et al., 2013), že je-li člověk vystavován informacím o bývalém partnerovi, vyvolává to v něm například pocity žárlivosti, což ještě přispívá k intenzivnějšímu, až nutkavému, sledování informací o bývalém partnerovi. Jako vhodné řešení tak odborníci doporučují jednak možnost určité formy pauzy od sociálních sítí, nebo alespoň využít možnosti vypnutí sledování účtu/profilu bývalého partnera.

Na druhou stranu, není možné tvrdit, že používají-li partneři sociální sítě, svůj vztah automaticky ničí. Vliv mají samozřejmě i jiné faktory, jakým je například i délka vztahu. Ukázalo se totiž, že zatímco u lidí, kteří mají dosud vztah kratší dobu (ve výzkumu do 3 let) může mít časté využívání sociálních sítí negativní dopady, u dlouhodobějších vztahů tomu tak již nebylo. Toto zjištění si výzkumníci vysvětlují tak, že vztah osob, které jsou spolu méně než 3 roky může být ještě ne zcela vyvinutý a partneři v těchto vztazích mají tendenci své protějšky při činnosti na sociálních sítích podezírat více než partneři v dlouhodobějších vztazích (Clayton et al., 2013).

Zdroje:

Clayton, R. B., Nagurney, A., & Smith, J. R. (2013). Cheating, breakup, and divorce: Is Facebook use to blame? Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 16(10), 717-720. doi:10.1089/cyber.2012.0424

Happiness Research Institute (2015). The Facebook experiment: Does social media affect the quality of our lives? Retrieved from https://docs.wixstatic.com/ugd/928487_680fc12644c8428e b728cde7d61b13e7.pdf


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.