Mýtus psychoterapie – Účinná terapie vyžaduje návrat k prožitým traumatům

Mezi lidmi je zažité přesvědčení, že traumata z dětství nejenže ovlivňují náš dospělý život a vztahy, ale také je nutné se jim postavit čelem a jediným způsobem, jak je vyřešit je vrátit se ve vzpomínkách za pomoci psychoterapie do minulosti a vyrovnat se s nimi. Zážitky dětství nelze jinak vymazat a přeskočit, než se s nimi dát do urputného psychoterapeutického boje.

Tento názor je mýtus založený na utkvělé představě konvenčního sezení nebo spíše ležení na terapeutickém gauči a zpovídání se lékaři ze svých minulých bolestí a křivd. Příčiny našich problémů lze ovšem odhalit a řešit často i bez zdlouhavého výletu do dne našich čtvrtých narozenin. Pravdou je, že existuje velké množství metod a postupů, které se liší na základě rozdílnosti problematiky a následků, jež si přejeme řešit. Ne všechny komplikace a nezdary našeho partnerského nebo pracovního života mají kořeny v našem dětství, ve školní šikaně nebo chybějícího vzoru figury otce či matky v době našeho dospívání.

Není vždy nutné čelit démonům minulosti

Za rozšířený názory, že naše dětské zážitky jsou příčinami našich dospělých potíží a bloků v partnerském životě nese vinu psychoanalytik Sigmund Freud. Jedním z dědictví Freudových tezí je přesvědčení, že naše dětské prožitky a zejména traumata mohou za naše nynější nezdary. Vše se ukládá v našem podvědomí a pak nás to ovlivňuje. Ranné vzpomínky jsou dle tohoto přístupu klíčem k našemu psychickému uzdravení a řešením problémů. Ovšem vzpomínání na minulé prožitky nemusí být lehké ani bezbolestné. Mnohdy je tomu právě naopak. Navíc taková forma terapie vyžaduje velké množství času a energie. Může se také stát, že věnujeme velké množství hodin vzpomínání na naše dětské zážitky krok po kroku, aniž bychom nějaké trauma objevili a zůstaneme tak bez relevantního řešení problému.

Jde to i jinak…

V dnešní psychoterapii existuje mnohem větší množství přístupů a metod a většina z nich neztrácí čas návratem do dětství, ale věnuje se přímo řešení problémů. Vzpomínky z dětství se používají především k pochopení psychodynamiky lidské osobnosti a motivací. Ke každému individuálnímu jedinci a jeho problémům je však nutné přistupovat v nejlepším zájmu jeho léčby. Některé problémy si žádají dlouhé zpovídání na gauči a některé je vhodnější řešit jiným aktivnějším způsobem.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner