Motivační proces a řízení lidí z pohledu teoretiků

O motivaci a vedení lidí se už napsaly stohy knihy a vydali miliony článků a typů. Málokdo dnes vnímá oblast personalistiky a práce s týmem jako exaktní vědu a vidí za jejím rozvojem práci akademiků a množství výzkumů.

Stejně jako ostatní odvětví psychologie a sociologie i motivace a vedení lidí vychází z vědeckých teorií a poznatků. Lidé se ve svém hledání po nejrychlejším řešení ovšem k jádru věci příliš často nepodívají.

Na čem skutečně stojí motivační proces?

Motivace to jsou souhrnně všechny vnitřní hnací síly člověka. My je nazýváme jako úsilí, touhy, přání, sny a potřeby. Motivační proces je v podstatě taková začarovaný koloběh. Doslova motivační kruh.

Na počátku motivačního procesu stojí vždy nějaká neuspokojená potřeba a ta v našem organismu a psychice způsobuje napětí, frustraci a v nejhorším případě i stres. Abychom se napětí zbavili a nepříjemné pocity zahnali, přistupujeme k činům, které nám mohou poskytnout řešení a potřeby uspokojit. Uspokojením potřeby zároveň dosahujeme naplnění cíle svých přání a tužeb. Zbavujeme se napětí. Vracíme se do rovnováhy a nabýváme pocitu spokojenosti. Tím je završen proces motivace a kruh se uzavírá.

Protože jsme ovšem lidé nestálý a neustále se věci kolem nás mění, náš klid nevydrží dlouho a brzy se najde jiná potřeba, kterou je nutné naplnit a zabezpečit. A tak se lidstvo neustále posouvá dál, vyvíjí a vynalézá nové a komfortnější způsoby, jak naplnit všechny své tužby a usnadnit si práci. Díky existenci motivačního procesu máme našlápnuto stále k dalším a novým zázrakům moderních technologií a nezůstali jsme v jeskynních u ohnišť.

Motivace v rukou personalistů

Faktem je, že právě na základě principů motivace a využívání našich lidských slabostí a potřeb je možné posouvat a směřovat naše kroky k novým a vyšším cílům a pracovním výkonům. V personalistice a psychologii obecně se využívá poznatků o motivaci k zefektivnění procesu práce i léčby.

Z pohledu personalistů se vyplatí najít ten správný motivátor. Pracovník, kterého správně namotivujete totiž podává mnohem lepší výkony. Je pilnější, pracovitější a jeho výkonost nemá výkyvy. Navíc je automaticky orientovaný na vyšší a důležitější cíle. Při správné motivaci dá nakonec mnohem méně úsilí s takovým pracovníkem jednat a je pro všechny zapojené strany efektivní a příjemné spolupracovat.

Jaké známe teorie motivace:

 1. Teorie zaměřené na obsah – co vyvolává a udržuje určité chování?
  • Maslowova teorie hierarchie potřeb
  • Herzbergova dvoufaktorová teorie
  • Teorie tří kategorií potřeb
 2. Teorie zaměřené na proces – vysvětlení a popis procesu, jak je chování vyvoláváno, řízeno, udržováno a ukončeno.
  • Teorie očekávání – Vroomova expektační teorie
  • Teorie spravedlivé odměny

K dnešnímu dni již existuje pět všeobecně vědecky i v praxi uznávaných teorií zabývajících se motivací a jejím procesem. V následujících článcích si je postupně představíme a vysvětlíme jejich základní teze.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner