Neviditelná nástraha podzimu – deprese

Deprese patří mezi psychické nemoci, která se projevuje dlouhotrvajícím poklesem nálady doprovázena zármutkem, plačtivostí, pesimismem, nedostatkem energie a vůle. Jedná se tedy o onemocnění celého organismu, která postihuje tělo i duši. Nemocný se nedokáže radovat a vůle k životu se vytrácí. Laická veřejnost, která nemá žádné zkušenosti s touto nemocí, může tyto osoby označovat za lenochy nebo ty, kteří „by mohli, kdyby chtěli“. Ve skutečnosti ovšem se tito lidé musí přemáhat i ve chvíli, kdy mají ráno vstát z postele.

Podzim je spojen s chmurným počasím, je provázen menší intenzitou slunečního svitu a tyto faktory mohou mít veliký vliv na řadu z nás. Lidé se cítí více unaveni, bez chuti ráno vstávat a jít do práce či do školy. U zdravých lidí ovšem tyto nálady poměrně rychle zmizí s tím, jak si tělo zvykne na změnu.

Při depresi člověk prožívá stavy, kdy není schopen se radovat. Nejde tedy přímo o smutek. Léky samozřejmě při léčbě deprese zabírají, je ovšem velice důležité si uvědomit, že jejich užívání je dlouhodobá záležitost a nelze medikaci vysadit po dvou měsících.

Stejně tak by nemělo docházet k zaměňování pojmů deprese a špatná nálada. Oba stavy se zprvu projevují ztrátou zájmu o danou věc a „nechutí“ k činnosti. U špatné nálady ovšem tyto stavy odezní po několika dnes. Deprese je dlouhodobější stav, který zpravidla trvá déle než 2 týdny. V tu chvíli již můžeme hovořit o depresi, nicméně je důležité vyhledat lékařskou pomoc. Přesná diagnostika fáze deprese i předpis vhodných léků může výrazně zmírnit tyto stavy a urychlit léčbu.

Může se deprese vrátit?

To je otázka, která vytane na mysli nejen nemocnému, ale také blízkým osobám nemocných. I jejich psychika je v danou chvíli velice zatěžována a musejí být dostatečně silní na to, aby pomohli nemocnému se s nemocí vypořádat.

Po první epizodě deprese se může tato nemoc vrátit zhruba polovině nemocných. S každým dalším opakování epizod se riziko zvyšuje. U často se opakujících epizod pak hrozí riziko chronické deprese.

Ať už se jedná o první či další epizodu, vždy nemocný potřebuje cítit podporu rodiny a blízkých osob. Není správně, pokud se mu snažíme „pomoci“ větami typu: vzmuž se! nebo „Musíš to vydržet“. Jak jsme již řekli, deprese je nemoc vůle. Nejen že tedy tyto věty nijak nepomůžou, naopak v nemocném ještě více utvrdí pocit, že s ním něco není v pořádku.

Mnohem lepší přístup je nebrat celou situaci na lehkou váhu a pokusit se nabídnout dotyčnému společně vyhledat lékařskou pomoc.

Prevence k tomuto onemocnění se nedá přesně definovat. Nicméně se můžeme řídit základním pravidlem: „ve zdravém těle zdravý duch“. Snažte se sportovat, relaxovat, udržovat zdravý životní styl. A především se svěřujte se svými problémy blízké osobě.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner