Obranné mechanismy II – Jaké používá zralý člověk?

Ve společnosti fungují pravidla chování, které lidem zabraňují vyjadřovat veškeré emoce a potřeby. Některé emoce jsou natolik silné nebo negativní, že se člověk snaží nevědomě potlačit. Stejně tak je to přáními a touhami, které by společnost nemusela přijmout. V takových chvílích nastupují obranné mechanismy, které se snaží tyto afekty a pohnutky usměrnit. NE vždy jsou však dané obrany pro člověka prospěšné, mohou také napáchat další škody. Existují však také obranné mechanismy, které jsou vhodným řešením těchto problémů.

Obrannými mechanismy u zralého člověka se zabýval Vaillant. Podle něj tyto obrany používají  zdraví lidé a to přibližně od svých 12 let. Díky těmto mechanismům si lidé dokážou udržet dobré sociální vztahy a dokážou regulovat své pocity a tužby.

Anticipace

Díky tomuto mechanismu lidé již dopředu dokáží předjímat problém, který by mohl nastat a díky tomu se na něj dopředu připraví. Dokáží tak problém posléze lépe řešit a zvládnout.  Např. pokud člověk ví, že bude na dopoledne na stresujícím jednání, dá si ráno dobrou snídani, aby nebyl nervózní a dopředu si sepíše argumenty, kterými bude obhajovat svůj názor.

Humor

Negativní emoce nebo postoje může člověk díky humoru vyjádřit, aniž by to mělo zásadní důsledky. To uvolňuje napětí a může pomoci odlehčit situace,  ve kterých nelze dojít k uspokojivému řešení.

Altruismus

Pokud pomůžeme druhým lidem nebo jim dáme to, co bychom sami chtěli, přinese to pocit uspokojení. Dobrý skutek pomůže tedy nejen druhým lidem, ale také nám samotným, což má pozitivní efekt na naši náladu a psychiku.

Sublimace

Díky sublimaci může člověk pro společnosti přijatelným způsobem splnit svá přány, touhy a pohnutky. Agresivitu, zlobu nebo nevhodné myšlenky člověk přenáší do uměleckého díla nebo sportovního výkonu a díky tomu naplňuje své potřeby přijatelným způsobem.

Potlačení

Ne vždy je vhodné všechny problémy a povinnosti řešit hned. Schopnost odložit některé věci na vhodnější chvíli je přínosným obranným mechanismem. Problémy jsou tak přesunuty na okraj vědomí a zbývá kapacita na řešení ostatních důležitých věcí. Potlačení je tedy přínosné v různých oblastech, lze ho využít v práci i ve vztazích.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner