Když je koučink škodlivý…

Pokud již manažer chce využít koučovací přístup, pak by se měl vždy řídit heslem „buď pořádně, nebo raději vůbec“. I když je tento přístup pro řadu situací vhodným řešením, jindy může nadělat více škody než užitku.

Snad nejhorší situací je ta, kdy se manažer snaží používat koučovací přístup ke svým pracovníkům, a přitom je to on sám, kdo by potřeboval kouče. Existuje zkrátka několik situací, kdy tento přístup není vůbec vhodný. A které to jsou?

„Direktivní“ manažer

Pod tímto pojmem si můžeme představit právě toho manažera, který má věci rád pod kontrolou. Je přesvědčen, že nejlépe zvládá všechno sám, a proto svým podřízeným pouze rozdává příkazy. Takový manažer potřebuje sám koučink, proto se v jeho rukách může tato metoda proměnit ve zlo.

Manažer „všeználek“

Představme si osobu, která se na svoji pozici vypracovala díky své píli, kompetencím, znalostem a dovednostem. Jedná se tedy o odborníka v dané oblasti. Upřímně řečeno se ovšem taková osoba nemusí hodit příliš na manažerskou pozici.  Stále se chová stejně (jako před povýšením), dosahuje skvělých výsledků, ovšem jako manažer moc zkušeností nemá. Proto v první fázi by měl využít kouče on a následně se rozvíjet.

Manažer „tradicionalista“

Bude tato osoba podporovat kreativitu, nové nápady a přístupy k práci? Zřejmě ne, a tedy i tento nový přístup pro něj nebude příliš vhodným nástrojem pro řízení svých pracovníků. Pozor ale na situaci, kdy se zaměstnanci budou cítit nedocenění a budou opouštět váš tým z toho důvodu, že jim nenasloucháte.

Na druhou stranu existují situace, kdy manažer ovládá koučink, ovšem jeho využití nemůže dopadnout dobře. Pokud pracovník neví, co má dělat, kde a jak začít a úspěšně dokončit zadaný úkol, pak zřejmě nepotřebuje slyšet řadu otázek, které by mu ukázaly směr. Potřebuje školení a trénink.


Začněte se rozvíjet ještě dnes!

Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.
Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.
Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

banner